Meny
Velg seksjon Norskavdeling
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
ANSATTE I NORSKAVD.
Personalet
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Norskavdelingen tilbyr norskopplæring på dagtid og kveldstid. Vi har norskkurs på alle nivå - fra nybegynner til B2-nivå. For mer informasjon om nivåene, se læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Nybegynnerkurs på dagtid starter i august, november, februar og mai. Kveldskurs starter siste mandag i august og januar. På videregående kurs er det kontinuerlig opptak. Melder du deg på et videregående kurs, blir du innkalt til en inntakssamtale og en test. Du melder deg på her.
Trenger du mer informasjon? Send oss en epost
Utviklingsprosjektet «Ny læreplan, nye muligheter" gjennomføres av Kongsgård skolesenter i perioden 2022- 2023. Det overordnede målet i prosjektet er å utforske nye mulighetsrom for pedagogisk praksis innenfor rammen av ny læreplan i norsk for voksne innvandrere. 

Ukrainske flyktninger som har registrert seg hos politi og søkt bosetting i Kristiansand, kan nå søke om norskopplæring. 

Nye norskkurs på kvelden starter 29.08.2022
Norwegian Language courses, evening classes, start  29.08.2022

Påmeldingsfrist / Registration deadline: 21.08.2022


Neste nybegynnerkurs starter torsdag 18.08.2022
The next beginner courses start 18.08.2022

Påmeldingsfrist / registration deadline: 03.08.2022


Videregående kurs har kontinuerlig inntak.
Higher courses have continuous admission.


Du kan melde deg på norskprøve HØST mandag 22. august kl. 09.00 og til og med fredag 26. august kl. 23.59.
www.kompetansenorge.no

For å kunne søke permanent oppholdstillatelse må du bestå prøve i samfunnskunnskap. Fra desember i år blir det innført ny prøve som er tilpasset ny læreplan og ny integreringslov med krav om 75 timer samfunnskunnskap. Det vil ikke bli mulig å ta den gamle prøven etter at den nye prøven er innført.

In order to apply for permanent residence permit, you have to pass the Social studies exam. From December this year there will be a new exam based on the new curriculum and the new Integration law demanding 75 hours of Social studies course, and it will no longer be possible to take the old exam. 


Kongsgård skolesenter tilbyr nettbasert norskopplæring.
Kurset passer for deg som vil kombinere norskopplæring med f.eks. jobb eller kveldskurs.
Du må være motivert og kunne jobbe selvstendig.
I tillegg må du ha tilgang til internett og ha grunnleggende datakunnskap.

Learning based on digital online-courses profits you who want to combine learning Norwegian with work or evening courses. You must be motivated and work independently, and you must have internet access and basic computer skills.


Info om Norskprøven, Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.