Meny
Velg seksjon Norsk i arbeid
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
ANSATTE I NIA-AVD.
Personalet
Norsk i arbeid (NIA) kombinerer norskopplæring med arbeidstrening og utplassering. NIA har 4 ulike arbeidsstasjoner: Kantine, Renhold, Salg/Service/Tekstil og Verksted. Gruppene på de ulike arbeidsstasjonene har servicefunksjoner i det daglige livet på skolesenteret. Norskopplæringen er lagt opp så praktisk som mulig. Skolen har også Studieverksted/e-læring, og Praksisklasser (PK-klasser) med ekstern arbeidspraksis.
NIA - Salg Service Tekstil

Norsk i Arbeid er en del av opplæringstilbudet for Introdeltakere på Kongsgård skolesenter. Introdeltakere har introduksjonsprogram gitt av Kristiansand kommune ved Introavdelingen. Her på skolen får deltakeren informasjon om tilbudet vi kan gi, og velger tiltak ut fra dette.

Alle stasjonene/tiltakene har dette felles: Muntlig norsk er vektlagt. Felles arbeidsspråk er norsk. Deltaker lærer å følge arbeidsbeskrivelser skriftlig og muntlig. Alle må gå med arbeidsuniform - hver stasjon har sin uniform. Ved fullført kurs og måloppnåelse kan deltaker få kursbevis. Ordbank - Vokabular som deltaker lærer og arbeider med på den enkelte stasjon. HMS - Deltaker lærer om Helse, Miljø og Sikkerhet i forhold til arbeidet/det praktiske som utføres.

 


Bilder fra NIA språkpraksis Renhold.

Bilder fra NIA språkpraksis Kantine

Bilder fra NIA språkpraksis Verksted.