Meny
Velg seksjon Norsk i arbeid
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Faks: 3810 7805 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, fakturamottak Postboks 408 Lund, 4604 Kristiansand
Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
Redaktør: Rektor Morten Hauger
ANSATTE I NIA-AVD.
Personalet
Norsk i arbeid (NIA) kombinerer norskopplæring med arbeidstrening og utplassering. NIA har 4 ulike arbeidsstasjoner: Kantine, Renhold, Salg/Service/Tekstil og Verksted. Gruppene på de ulike arbeidsstasjonene har servicefunksjoner i det daglige livet på skolesenteret. Norskopplæringen er lagt opp så praktisk som mulig. Skolen har også Studieverksted/e-læring, og Praksisklasser (PK-klasser) med ekstern arbeidspraksis.
Vi presenterer Kafè Lille Verden i ny prakt. I juni og august 2019 pusset  ansatte og deltakere på NIA opp hele kafeen. De snekret alle nye bord og benker selv, og de sydde puter og bordpynt, så symaskinene gikk varme. De sparklet, limte, pusset, malte og lakket vegger, møbler og kantinedisken. Kunsten på veggene er bilder som ansatte på KSS selv har tatt, og bildene ble virkelig vakre i stort format. Kort sagt; Vi er kjempestolte og fornøyde med kvaliteten og jobben som NIA-deltakerne og NIA-ansatte har gjort. (Nevnte vi at alt også ble gjort på "lavkost-budsjett"?)

Norsk i Arbeid er en del av opplæringstilbudet for Introdeltakere på Kongsgård skolesenter. Introdeltakere har introduksjonsprogram gitt av Kristiansand kommune ved Introavdelingen. Her på skolen får deltakeren informasjon om tilbudet vi kan gi, og velger tiltak ut fra dette.

Alle stasjonene/tiltakene har dette felles: Muntlig norsk er vektlagt. Felles arbeidsspråk er norsk. Deltaker lærer å følge arbeidsbeskrivelser skriftlig og muntlig. Alle må gå med arbeidsuniform - hver stasjon har sin uniform. Ved fullført kurs og måloppnåelse kan deltaker få kursbevis. Ordbank - Vokabular som deltaker lærer og arbeider med på den enkelte stasjon. HMS - Deltaker lærer om Helse, Miljø og Sikkerhet i forhold til arbeidet/det praktiske som utføres.

 


Bilder fra NIA språkpraksis Renhold.

Bilder fra NIA språkpraksis Kantine

Bilder fra NIA språkpraksis Verksted.

NIA kommer mer inn i den digitale verden - mai 2019. NIA har startet med et prosjekt med å bruke IPAD i den praktiske undervisningen.


NIA - Salg Service Tekstil