Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Velkommen til Kongsgård skolesenter som ligger i Kongsgård allé 20 i Kristiansand. Gjennom uka har vel 650 elever og ca 100 ansatte sitt daglige virke her på skolesenteret. I all hovedsak dreier det seg om voksne, minoritetsspråklige elever, men også andre voksne med spesielle opplæringsbehov.
Kongsgård skolesenter tilbyr også generell voksenopplæring og logopediske tjenester i barnehage, grunnskole og til voksne, samt opplæring til hørselshemmede elever i grunnskolen i Kristiansand.
Med andre ord – en spennende, fargerik og mangfoldig læringsarena!
Skolen har holder stengt fra 4. juli til 8. august.
GOD SOMMER !

Utviklingsprosjektet «Ny læreplan, nye muligheter" gjennomføres av Kongsgård skolesenter i perioden 2022- 2023. Det overordnede målet i prosjektet er å utforske nye mulighetsrom for pedagogisk praksis innenfor rammen av ny læreplan i norsk for voksne innvandrere. 

Ukrainske flyktninger som har registrert seg hos politi og søkt bosetting i Kristiansand, kan nå søke om norskopplæring. 

Nye norskkurs på kvelden starter 29.08.2022
Norwegian Language courses, evening classes, start  29.08.2022

Påmeldingsfrist / Registration deadline: 21.08.2022


Neste nybegynnerkurs starter torsdag 18.08.2022
The next beginner courses start 18.08.2022

Påmeldingsfrist / registration deadline: 03.08.2022


Videregående kurs har kontinuerlig inntak.
Higher courses have continuous admission.


Ifølge opplæringsloven §4A-1 skal Kristiansand kommune tilby grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne. Opplæringen foregår på Kongsgård skolesenter

Neste hovedopptak til grunnskolen er 25.03.2022. Alle som har sendt inn søknad vil få en SMS der de vil bli kalt inn til en plasseringstest 27.04.22 

For å kunne søke permanent oppholdstillatelse må du bestå prøve i samfunnskunnskap. Fra desember i år blir det innført ny prøve som er tilpasset ny læreplan og ny integreringslov med krav om 75 timer samfunnskunnskap. Det vil ikke bli mulig å ta den gamle prøven etter at den nye prøven er innført.

In order to apply for permanent residence permit, you have to pass the Social studies exam. From December this year there will be a new exam based on the new curriculum and the new Integration law demanding 75 hours of Social studies course, and it will no longer be possible to take the old exam. 


Kongsgård skolesenter, avdeling spesialundervisning for voksne, informerer om muligheten for å søke spesialundervisning for voksne/voksenopplæring skoleåret 2022/23.
Søknadsfrist: 1. mars.