Meny
Velg seksjon SPESIALAVDELING
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Faks: 3810 7805 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, fakturamottak Postboks 408 Lund, 4604 Kristiansand
Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
Redaktør: Rektor Morten Hauger
ANSATTE I SPESIALAVD.
Personalet
DOKUMENTER
iPad og svaksynte
Sharepoint - hjemme
Sharepoint
OneDrive
Spesialavdelingen gir tilbud om spesialundervisning på grunnskolens område til voksne deltakere. Opplæringstilbudet er mangfoldig: Mobilitet, opplæring i punktskrift, logopediske tjenester til både barn og voksne, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, utviklingshemming, ervervet hjerneskade mv. er noen stikkord fra et bredt fagfelt. Opplæringen er gratis for voksne med bostedsadresse i Kristiansand.

Fristen for å søke spesialundervisning for voksne/voksenopplæring for skoleåret 2018/19, er 1. mars, og det er fortsatt mulig å søke. Du finner søknadsskjema her. Vær konkret og tydelig når du beskriver hva du søker hjelp til, så gjør det søknadsprosessen enklere. Når en søknad er sendt, vil avsender motta en kvitteringsmelding på e-post. Svar på søknaden - om du innvilges opplæring og får et skoletilbud kommende skoleår, får du i eget brev (enkeltvedtak) i løpet av mai måned. Det er en forutsetning at søker samtykker i henvisning til PPT for å bli vurdert med tanke på et skole-/opplæringstilbud for 2018/19.

Ta gjerne kontakt med skolesenteret om du har spørsmål omkring dette.
Husk at dette er et gratis tilbud til voksne bosatt i Kristiansand kommune.
Velkommen som søker!


Kongsgård skolesenter i Kristiansand kan nå - i et pilotprosjekt - tilby opplæring i punktskrift. Hannah Faith Stiansen er instruktør. Hun har vært blind hele livet og lærte punktskrift når medelever lærte svart, eller vanlig skrift. 

Dysleksi er en innlæringsvanske som påvirker evnen til korrekt og flytende avkoding av ord og staving. Dysleksi blir også kalt en spesifikk lese- og skrivevanske. Med dette menes at eleven har vansker på et spesifikt område i motsetning til generelle lærevansker. Dysleksi forekommer på alle intelligensnivåer!

Personer som bruker stemmen mye i arbeid og fritid, er spesielt utsatt for stemmevansker. Fra naturens side har de fleste en robust strupe som er rustet til å møte store krav til stemmen. Livsstil og vaner kan styrke gode forhold i halsen, men livsstil og (u)vaner kan også svekke forholdene i halsen.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan være et alternativ for deg som trenger å kommunisere med hjelp av bilder, symboler, bokstaver og tekst – via enkle talemaskiner eller mer avanserte hjelpemidler.

LSVT-loud er et stemmetreningsprogram for å forebygge/behandle tale-/stemmevansker hos personer som har Parkinsons sykdom (PS).