Meny
Velg seksjon Spesialavd. & logopedi
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Faks: 3810 7805 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
ANSATTE I SPESIALAVD.
Personalet
DOKUMENTER
iPad og svaksynte
Spesialavdelingen gir tilbud om spesialundervisning på grunnskolens område til voksne deltakere. Opplæringstilbudet er mangfoldig: Mobilitet, opplæring i punktskrift, logopediske tjenester til både barn og voksne, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, utviklingshemming, ervervet hjerneskade mv. er noen stikkord fra et bredt fagfelt. Opplæringen er gratis for voksne med bostedsadresse i Kristiansand.

Myndighetene viderefører tiltak mot Koronaviruset. 


Fristen for å søke spesialundervisning for voksne (voksenopplæring) for skoleåret 2020/21, var 1. mars. Du finner søknadsskjema her. Vær konkret og tydelig når du beskriver hva du søker hjelp til. Det gjør søknadsprosessen enklere. Når en søknad er sendt, vil avsender motta en kvitteringsmelding på e-post. Svar på søknaden - om du innvilges opplæring og får et skoletilbud kommende skoleår, får du i eget brev (enkeltvedtak) i løpet av mai/juni. Det er en forutsetning at søker samtykker i henvisning til PPT for å bli vurdert med tanke på et skole-/opplæringstilbud for skoleåret 2020/21.

Ta gjerne kontakt med skolesenteret om du har spørsmål omkring dette.
Dette er en gratis tjeneste til voksne bosatt i Kristiansand kommune.
Velkommen som søker!


Kongsgård skolesenter ble i desember sertifisert som dysleksivennlig skole. Det er Dysleksi Norge som er faglig ansvarlig for denne godkjenningen som gjelder for 2 år. Dette betyr først og fremst at vi nå får en enda bedre opplæring for alle våre elever. 

Logopedtjenesten ved Kongsgård skolesenter bistår både barn og voksne. I det grønne feltet på høyre side finner du søknadsskjema. 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan være et alternativ for deg som trenger å kommunisere med hjelp av bilder, symboler, bokstaver og tekst – via enkle talemaskiner eller mer avanserte hjelpemidler.

Personer som bruker stemmen mye i arbeid og fritid, er spesielt utsatt for stemmevansker. Fra naturens side har de fleste en robust strupe som er rustet til å møte store krav til stemmen. Livsstil og vaner kan styrke gode forhold i halsen, men livsstil og (u)vaner kan også svekke forholdene i halsen.

Dysleksi er en innlæringsvanske som påvirker evnen til korrekt og flytende avkoding av ord og staving. Dysleksi blir også kalt en spesifikk lese- og skrivevanske. Med dette menes at eleven har vansker på et spesifikt område i motsetning til generelle lærevansker. Dysleksi forekommer på alle intelligensnivåer!

Kongsgård skolesenter i Kristiansand tilbyr opplæring i punktskrift. Hannah Faith Stiansen er instruktør.