Meny
Velg seksjon Spesialavd. & logopedi
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
ANSATTE I SPESIALAVD.
Personalet
DOKUMENTER
iPad og svaksynte
Spesialavdelingen gir tilbud om spesialundervisning på grunnskolens område til voksne deltakere. Opplæringstilbudet er mangfoldig: Mobilitet, opplæring i punktskrift, logopediske tjenester til både barn og voksne, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, utviklingshemming, ervervet hjerneskade mv. er noen stikkord fra et bredt fagfelt. Opplæringen er gratis for voksne med bostedsadresse i Kristiansand.
Logopedtjenesten ved Kongsgård skolesenter bistår både barn og voksne. I det grønne feltet på høyre side finner du søknadsskjema. 

Personer som bruker stemmen mye i arbeid og fritid, er spesielt utsatt for stemmevansker. Fra naturens side har de fleste en robust strupe som er rustet til å møte store krav til stemmen. Livsstil og vaner kan styrke gode forhold i halsen, men livsstil og (u)vaner kan også svekke forholdene i halsen.

Dysleksi er en innlæringsvanske som påvirker evnen til korrekt og flytende avkoding av ord og staving. Dysleksi blir også kalt en spesifikk lese- og skrivevanske. Med dette menes at eleven har vansker på et spesifikt område i motsetning til generelle lærevansker. Dysleksi forekommer på alle intelligensnivåer!

Kongsgård skolesenter i Kristiansand tilbyr opplæring i punktskrift. Hannah Faith Stiansen er instruktør.