Meny
Velg seksjon Spesialavd. & logopedi
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
ANSATTE I SPESIALAVD.
Personalet
DOKUMENTER
iPad og svaksynte
Spesialavdelingen gir tilbud om spesialundervisning på grunnskolens område til voksne deltakere. Opplæringstilbudet er mangfoldig: Mobilitet, opplæring i punktskrift, logopediske tjenester til både barn og voksne, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, utviklingshemming, ervervet hjerneskade mv. er noen stikkord fra et bredt fagfelt. Opplæringen er gratis for voksne med bostedsadresse i Kristiansand.

Fristen for å søke spesialundervisning for voksne (voksenopplæring) for skoleåret 2021/22, er 1. mars. Du finner søknadsskjema her. Vær konkret og tydelig når du beskriver hva du søker hjelp til. Det gjør søknadsprosessen enklere. Når en søknad er sendt, mottar avsender en kvitteringsmelding på e-post.

Svar på søknaden - om du innvilges opplæring og får et skoletilbud neste skoleår, får du i eget brev (enkeltvedtak) i løpet av mai/juni. Det er en forutsetning at søker samtykker i henvisning til kommunal PP-tjeneste for å bli vurdert med tanke på et skole-/opplæringstilbud skoleåret 2021/22.

Ta gjerne kontakt med skolesenteret om du har spørsmål omkring dette.
Voksenopplæring er en gratis tjeneste til voksne bosatt i Kristiansand kommune.
Velkommen som søker!


Myndighetene viderefører tiltak mot Koronaviruset. 


Kongsgård skolesenter ble i desember sertifisert som dysleksivennlig skole. Det er Dysleksi Norge som er faglig ansvarlig for denne godkjenningen som gjelder for 2 år. Dette betyr først og fremst at vi nå får en enda bedre opplæring for alle våre elever. 

Logopedtjenesten ved Kongsgård skolesenter bistår både barn og voksne. I det grønne feltet på høyre side finner du søknadsskjema. 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan være et alternativ for deg som trenger å kommunisere med hjelp av bilder, symboler, bokstaver og tekst – via enkle talemaskiner eller mer avanserte hjelpemidler.

Personer som bruker stemmen mye i arbeid og fritid, er spesielt utsatt for stemmevansker. Fra naturens side har de fleste en robust strupe som er rustet til å møte store krav til stemmen. Livsstil og vaner kan styrke gode forhold i halsen, men livsstil og (u)vaner kan også svekke forholdene i halsen.

Dysleksi er en innlæringsvanske som påvirker evnen til korrekt og flytende avkoding av ord og staving. Dysleksi blir også kalt en spesifikk lese- og skrivevanske. Med dette menes at eleven har vansker på et spesifikt område i motsetning til generelle lærevansker. Dysleksi forekommer på alle intelligensnivåer!

Kongsgård skolesenter i Kristiansand tilbyr opplæring i punktskrift. Hannah Faith Stiansen er instruktør.