Meny
Velg seksjon Hørselsavdeling
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
ANSATTE I HØRSELSAVD.
Personalet
Audiopedagogene i Hørselsavdelingen underviser hørselshemmede elever på deres hjemmeskoler i Kristiansand og nabokommuner. I denne sammenheng blir det gitt informasjon og veiledning. Elever kommer også ukentlig til felles undervisning i Hørselsavdelingen på Kongsgård. Fellesskapet med andre hørselshemmede er med på å styrke elevenes identitet. Audiopedagogene har tegnspråkkompetanse og underviser i tegnspråk. Avdelingen har kompetanse på CI og andre tekniske hjelpemidler.
Nå er vi endelig klare for å ta imot nye og godt kjente elever til hørselssamlinger i avdelingen vår. Vi gleder oss over igjen å kunne samle elever med nedsatt hørsel fra ulike skoler. 

Hørselsavdelingen består av en faggruppe med audiopedagoger og spesialpedagoger. Mange har i tillegg god tegnspråkkompetanse. Vi underviser elever med nedsatt hørsel etter Opplæringslovens § 5.1 eller § 2.6 på deres hjemmeskoler. For å få undervisning fra Hørselsavdelingen, må hjemmeskolen, sammen med foreldrene, ta kontakt med PPT, og få en sakkyndig vurdering. På grunnlag av den, kan Hørselsavdelingen tilby timer til undervisning med audiopedagog eller spesialpedagog. Foreldre og skole kan også ta direkte kontakt med Hørselsavdelingen for å få mer informasjon.

Ulike grupper elever med nedsatt hørsel fra hele Agder, får også undervisning på Kongsgård skolesenter på faste dager etter en rullerende årsplan. Disse hørselssamlingene har eksistert i en årrekke. For å bli med i en slik gruppe, avklarer en det med sin hjemmeskole og tar kontakt med Hørselsavdelingen. Se eget program med datoer for samlingene under Hørsel i høyre kolonne på hjemmesida..


Hørselsavdelingen tilbyr ulike tjenester innenfor voksenopplæringen. Det kan dreie seg om spesialundervisning på grunnskolens område etter Opplæringsloven § 4  A-2 eller etter Introduksjonsloven.

Voksne som har fått Cochleaimplantat (CI), vil få tilbud om lyttetrening for å få best mulig nytte av implantatet. Hørselshemmede med store utfordringer knyttet til høreapparatbruk, kan også søke om hjelp hos audiopedagog. De som er bosatt i Kristiansand, kan søke på det digitale skjemaet som ligger på hjemmesiden vår. Andre må kontakte voksenopplæringen i sin kommune, slik at de kan søke om tjenester fra Hørselsavdelingen ved Kongsgård skolesenter.

Hørselshemmede voksne med spesielle behov, kan søke om å bli med i ei tegnspråklig gruppe som får undervisning 2 - 3 dager i måneden på Hørselsavdelingen ved Kongsgård skolesenter. Påmeldingen skjer ved å ta kontakt med Hørselsavdelingen.