Meny
Velg Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Vedlegg
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<mai 2018><<
mai 2018
mtotfls
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
04050607080910
mai
25
2018
Førskoledag
kl 9:00-11:00
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elevenes psykososiale skolemiljø

Voksne skaper vennskap - sammen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Kringsjå skole arbeider kontinuerlig for et best mulig læringsmiljø for alle elever. Vi gjør det i samarbeid med elevene og foreldrene, og opplever i stor grad at vi lykkes i dette arbeidet. Undersøkelser viser at Kringsjå skole er et godt sted å være og et godt sted å lære.

Vi ønsker likevel å være åpne og ærlige om at erting, krenkelser og mobbing også kan forekomme, som på alle andre skoler. Vi oppfordrer derfor alle foreldre om å ta kontakt med skolen hvis man opplever at sitt eller andres barn utsettes for ord eller handlinger av negativ karakter. Vi forventer videre at du samarbeider med skolen om tiltak og vurdering av om disse fører til bedring. Et viktig forebyggende tiltak er at du som foresatt blir kjent med andre foreldre.  

Det er barnets opplevelse av det psykososiale miljøet som avgjør. Som skole har vi plikt til å sørge for at elevene har et godt skolemiljø. Skolens sosiale læreplan viser hvordan forebyggende arbeid mot diskriminering og mobbing foregår. Skolens plan mot mobbing, diskriminering og rasisme viser saksgang når skolen varsles om plaging, krenkelser eller mobbing. 

Ansatte på skolen har plikt til å gripe inn. Når det varsles om mobbing blir derfor alltid skoleledelsen varslet, undersøkelser iverksatt og involverte hjem orientert. I samarbeid med hjemmene blir vi enige om hva som skal gjøres for å løse situasjonen. Normalt sett klarer vi dette. Lykkes vi ikke i fellesskap har du som forelder rett til å be om ytterligere tiltak. Du vil bli bedt om å gjøre dette skriftlig.

Etter å ha mottatt din skriftlige henvendelse vil rektor fatte et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket skal si noe om hva skolen vil gjøre videre i saken, og det skal inneholde en begrunnelse. Vedtaket skal som hovedregel være skriftlig, og det må inneholde opplysninger om at det er mulig for deg å klage til Fylkesmannen og om klagefristen.

 

Utdanningsdirektoratet

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du utfyllende informasjon om elevenes psykososiale skolemiljø, samt maler for hvordan du skriftlig kan be om tiltak fra skolen og ev. skrive en klage. Ta også gjerne en titt på sidene om kampanjen voksne skaper vennskap 

 

Kristiansand kommune

På nettsidene til Oppvekstsektoren finner du også informasjon om elevenes psykososiale miljø. Du kan også lese om at oppvekstdirektøren har deltatt i et nasjonalt utvalg som har laget et forslag til hvordan vanskelige mobbesaker i skolene kan løses. Kristiansand kommune er pilotkommune mot mobbing i skoler og har opprettet et beredskapsteam mot mobbing. 

Barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt læringsmiljø som mulig. Det store målet er at alle skal trives bedre, lære mer og at det blir mindre mobbing. Dette kan du lese mer om på siden om FLiK-prosjektet.

 

Elevundersøkelsen

Elever på 5.-7. trinn gjennomfører årlig Elevundersøkelsen. Dette er en digital spørreundersøkelse som er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Deltakelsen er frivillig, men av erfaring ønsker alle elever å være med på undersøkelsen. Den gir skolen viktige tilbakemeldinger på svært mange områder. Svarene fra undersøkelsen bearbeides av skoleledelsen og de ansatte i samarbeid med elevene, fau og styret.

Her følger noen relevante resultater og objektive vurderinger av disse basert på en nasjonal norm. Den horisontale aksen viser utviklingen over flere år. Den vertikale aksen beskriver situasjonsbildet (0=lavest og 5=høyest) visualisert med fargekodene rød, gul-, gul+ og grønn. Grenseverdiene kan variere fra område til område, men fargekodene er de samme. Rød beskriver laveste nivå, deretter følger gul-, gul+ og til sist grønn som er det beste man kan oppnå.

Trivsel
"Elevene i ditt utvalg sier de trives godt på skolen og at de har noen å være sammen med i friminuttene." 

Trygt miljø
"Elevene i ditt utvalg sier stort sett at det er et trygt miljø på skolen og at de har noen å snakke med hvis det er noe som plager dem."


 

Mobbing på skolen
"I følge elevene i ditt utvalg forekommer ikke mobbing så ofte, men det finnes en gruppe elever som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene." 

NB! Grenseverdiene på indikatoren «Mobbing på skolen» ble endret i november 2014 med begrunnelsen at det skal være nulltoleranse når det gjelder mobbing. Grenseverdien for grønt nivå ble hevet fra 4,6 til 4,9. Tilsvarende vil grenseverdien for rødt nivå heves fra 4,2 til 4,5.

I 2016 ble spørsmål om mobbing og krenkelser splittet i tre. Vi har derfor ikke historiske tall på samme måte ennå. Elevene spørres nå om digital mobbing, mobbing fra voksne og mobbing fra elever. 

Elevenes tilbakemeldinger på mobbing er grønn indikator for digital mobbing og mobbing fra voksne, mens mobbing blant elever er oransje.