Meny
Velg Fau
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

På møte i september ble FAU konstituert. Leder og nestleder er valgt og diverse arbeidsoppgaver er fordelt. I denne artikkelen finner du en oversikt over trinnkontakter og ansvarsområder.


Samarbeidet mellom hjem og skole er viktig, og foreldreengasjementet er et vesentlig bidrag til dette samarbeidet. Som foresatt er ditt bidrag i forbindelse med sosiale arrangementer for trinnene eller som foreldrekontakt veldig verdifullt, og en fin måte å engasjere seg for barna.

Som foreldrekontakt får du innsikt i skolens drift og kan bidra til at egne og andre barns (og lærernes) arbeidsmiljø og trivsel blir bedre! 


Foreldrene gir et svært viktig bidrag til elevenes trivsel på skolen gjennom å arrangere aktiviteter og treff som bidrar til at barn og voksne blir bedre kjent med hverandre.

I denne artikkelen kan du blant annet lese om vennegrupper på 1. trinn, trinnvise sosiale treff og avslutninger, elevkvelder og 17. maifeiring på Kringsjå.