Meny
Velg klasse/område Klasse 10 e
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51913030 Send oss e-post
Redaktør: Sverre Jørgen Høgmo

Kristianslyst skole er én av fire skoler som i løpet av mars 2023 skal teste kommunikasjonsmodulen i Vigilo. Fra onsdag 15. mars 2023 kan foreldre med barn på Kristianslyst kommunisere med skolen gjennom Vigilo webportal på nett, eller Vigilo app til smarttelefon og nettbrett. Dere er blant de første i Stavanger kommune som tar i bruk kommunikasjon gjennom Vigilo, og vi planlegger for at dette blir en permanent løsning for alle skoler i Stavanger i løpet av våren 2023. 

Tidligere har kommunikasjon gått i ulike kanaler, blant annet ranselpost, e-post og SMS. Når vi nå går over til Vigilo sin kommunikasjonsmodul betyr det en tryggere og mer effektiv måte å kommunisere på, både for deg som forelder, men også for de ansatte ved skolen.  

Klikk inn på artikkelen for mer informasjon.


Gratulerer til våre 10.klassinger som er videre til finalen i fransk i International Language Competition.

International Language Competition (ILC) er en språk- og kulturkonkurranse for ungdomsskoler og videregående skoler. ILC er Skandinavias største språkkonkurranse i språkene tysk, fransk, spansk og engelsk.Ved ILC sine prøver vil elevene ikke bare bli utfordret på sine ferdigheter i grammatikk, vokabular og kulturkunnskap, men også på deres ferdigheter i lytteforståelse og interaksjon. 


Stavanger kommune tilbyr også i år et morsomt og spennende ferietilbud for ungdom. Sommerbonanza er for ungdom 13-17 år som bor i Stavanger kommune. (Alle som er født 2010 og fyller 13 år kan melde seg på).

SOMMERBONANZA - Program og påmelding

PÅMELDINGEN ÅPNER 13.MARS, kl 17:00.
Familier som har dårlig råd kan søke om friplasser. Vi ønsker at flest mulig skal få delta. Kontakt oss for mer informasjon og hjelp til dette. Vi har taushetsplikt og all informasjon blir mellom oss. Friplasskontakt: Maria Lea Botnehagen  E-post: maria.lea.botnehagen@stavanger.kommune.no


Digital kommunikasjon mellom hjem og skole 

Sunde, Kvaleberg, Ullandhaug og Kristianslyst skoler skal være med og prøve ut digital kommunikasjon mellom hjem og skole. Vi skal teste og evaluere praktisk bruk av løsningen Vigilo. Planen er at alle kommunale skoler i Stavanger skal ha digital kommunikasjon til skolestart høsten 2023.

Planen er oppstart onsdag 15. mars 2023. I forkant vil skolen gi mer informasjon om innlogging og hvordan kommunikasjonsløsningen i Vigilo fungerer.

Klikk inn på artikkelen for mer informasjon.