Meny
Velg seksjon Forside
Hovedadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger Telefon: 51599360 Send oss e-post
Kvernevik skole - besøksadresse: Heiloveien 11 4049 Hafrsfjord
Redaktør: Lene M. Bredesen
Info foresatte - Digitale skjemaer
Elevpermisjoner
Samtykkeskjema foresatte
Innlogging ansatte
Innlogging på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Ny skole i Kvernevik

Endelig nærmer det seg avklaringer i spørsmålet om rehabilitering eller ny skole i Kvernevik! 

Lenke til saken med info og saksfremlegg/innstilling fra rådmann finner du med å trykke på "les mer".

Endelig beslutning om hvilket alternativ som skal velges tas av politikerne i desember.

Lenke til saksfremlegg/innstilling: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714638?agendaItemId=232219

 

Rådmannens hovedkonklusjon i saksfremlegg/innstilling er som følger:

Konklusjon
Det forutsettes at en rehabilitering av eksisterende Kvernevik skole ikke er et realistisk alternativ. Med dette alternativet vil man hverken oppnå en skole av tilfredsstillende kvalitet, ei heller et godt handlingsrom for utvikling av skolens ute - og idrettsområde. Muligheten for økt gevinstrealisering i byggeprosjektenes driftsfase skjer ved å etablere felles løsninger i tidligfase, dvs. i planleggingsfasen. En videreutvikling av hele området vil i større grad kunne bidra til bedre løsninger som fungerer godt sammen. Det vil kunne gi en høyere sosial avkastning for en langt lavere pris og innsats om man inkluderer en helhetlig tilnærming til prosjektet nå. Valg av alternativ B for videreutvikling av området vil bidra til å sikre at investerings[1]beslutning i Stavanger kommune underlegges politisk styring, slik at de beste løsningene for kommunen velges i neste beslutningspunkt B1. Etablering av ny skole inkludert bydelskulturskole, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner og klubbhusmuligheter for Sunde IL vil optimalisere tomt og bruk. Alternativ B forutsetter at avsatte midler brukes til prosjektutvikling av et prosjekt som omfatter hele området, inkl. dobbelt idrettshall og klubbhusarealer på Kvernevik frem mot B2, og at fremdrift justeres i HØP 2023-26 i tråd med dette. Disse faktorene som er påpekt i dette dokument vil også være utslagsgivende for reguleringen da tomten ikke er detaljregulert.