Meny
Velg seksjon FAU
Hovedadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger Telefon: 51599360 Send oss e-post
Kvernevik skole - besøksadresse: Heiloveien 11 4049 Hafrsfjord
Redaktør: Lene M. Bredesen
Info foresatte - Digitale skjemaer
Elevpermisjoner
Samtykkeskjema foresatte

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) skal:

Fungere som et bindeledd mellom foreldrene og skolen.

Sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Representere alle foreldre ved skolen, og har som mål om å medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et positivt skolemiljø og felleskap, i samarbeid med skolen.

For at vi skal klare dette, er vi også avhengig av å være tilgjengelige for dere foreldre.

Vi driver nå med en omorganisering av FAU, og en av våre prioriteringer er at vi skal være mer synlige og tilgjengelige. Mer informasjon om denne prosessen som påvirker deg og ditt/dine barn på en positiv måte, vil bli lagt ut fortløpende.

Husk å abonnere på nyhetsbrev fra FAU også, det vil komme mye spennende her etter hvert!

 


Mandag 13. september var det duket for skolevalg på Kvernevik skole.

Vi har hatt besøk av stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg som ville høre om skolefrokosttilbudet vårt.

Han fikk også snakket med elever som gleder seg til skolefrokosten starter opp igjen i september!


Stavanger kommune har innført elektroniske skjemaer for foreldresamtykke. Alle foreldre må inn å sjekke om elevinformasjonen her stemmer, og bekrefte eller avkrefte samtykke til f.eks. publisering av bilder, deltakelse på gudstjenester, bading m.m. i skolens regi.  

Det er også innført nye elektroniske skjemaer for elevpermisjoner. Her finner du informasjon om regelverk rundt elevpermisjoner, samt link til søknadsskjema.

Pålogging til skjema skjer via ID-porten.

Link til skjemaene finner du i høyremenyen under: Info foresatte - Digitale skjemaerSkolehelsetjenesten ønsker å innkalle til helsesamtaler på denne måten, i tillegg til å sende dere diverse informasjonsskriv om vaksinasjon og skolehelsetjenestetilbudet.

Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon/skolehelsetjeneste