Meny
Velg seksjon 7.trinn
Hovedadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger Telefon: 51599360 Send oss e-post
Kvernevik skole - besøksadresse: Heiloveien 11 4049 Hafrsfjord
Redaktør: Lene M. Bredesen
Info foresatte - Digitale skjemaer
Elevpermisjoner
Samtykkeskjema foresatte
Innlogging ansatte
Innlogging på hjemmesiden
Alle elevene på 7 trinn vil få tilbud om Hpv vaksine. Det gis to doser av Cervarix med 6 måneders intervall. Eleven får en dose høst og en dose på våren.

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) skal:

Fungere som et bindeledd mellom foreldrene og skolen.

Sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Representere alle foreldre ved skolen, og har som mål om å medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et positivt skolemiljø og felleskap, i samarbeid med skolen.

For at vi skal klare dette, er vi også avhengig av å være tilgjengelige for dere foreldre.

Vi driver nå med en omorganisering av FAU, og en av våre prioriteringer er at vi skal være mer synlige og tilgjengelige. Mer informasjon om denne prosessen som påvirker deg og ditt/dine barn på en positiv måte, vil bli lagt ut fortløpende.

Husk å abonnere på nyhetsbrev fra FAU også, det vil komme mye spennende her etter hvert!

 


Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

PALS fokus for oktober

I oktober øver vi ekstra på forventningene til hvordan vi vil ha det i skolegården. Forventningene tar utgangspunkt i PALS - reglene respekt, ansvar og omsorg.


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer med skolehelsetjenesten via Helsenorge-appen. Her kan dere se egne barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende melding hvis dere lurer på noe.

Mandag 13. september var det duket for skolevalg på Kvernevik skole.