Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Hovedadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger Telefon: 51599360 Send oss e-post
Kvernevik skole - besøksadresse: Heiloveien 11 4049 Hafrsfjord
Redaktør: Lene M. Bredesen
Info foresatte - Digitale skjemaer
Elevpermisjoner
Samtykkeskjema foresatte

Jeg heter Liv Åse Holta, og er helsesykepleier på Kvernevik skole.

Skolehelsetjenesten er barnas egen lovpålagte helsetjeneste.

Formålet med skolehelsetjenesten er blant annet og fremme fysisk og psykisk hele og forebygge sykdommer og skader (jf. forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten §1 (4)

 

Tilbudet i skolehelsetjenesten skal blant annet omfatte:

-helseopplysning

-helseundersøkelse av enkeltelever

-Veiledning og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov

-kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling

                          

                     

                          

Har du spørsmål eller lurer på noe er det bare å ta kontakt.

Jeg kan treffes på  tlf. 51912041/94008134 eller liv.ase.holta@stavanger.kommune.no (ikke sensitiv informasjon)


Alle elevene på 7 trinn vil få tilbud om Hpv vaksine. Det gis to doser av Cervarix med 6 måneders intervall. Eleven får en dose høst og en dose på våren.

Velkommen til skolehelsetjenesten på Kvernevik skole. Jeg heter Liv Åse og er helsesykepleier på skolen. Jeg er å treffe på skolen hver dag.

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende, både fysiskhelse, psykisk helse og sosiale forhold. God helse-overskudd til dagliglivets krav og opplevelse av mestring.


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer med skolehelsetjenesten via Helsenorge-appen. Her kan dere se egne barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende melding hvis dere lurer på noe.

Mandag 13. september var det duket for skolevalg på Kvernevik skole.

Stavanger kommune har innført elektroniske skjemaer for foreldresamtykke. Alle foreldre må inn å sjekke om elevinformasjonen her stemmer, og bekrefte eller avkrefte samtykke til f.eks. publisering av bilder, deltakelse på gudstjenester, bading m.m. i skolens regi.  

Det er også innført nye elektroniske skjemaer for elevpermisjoner. Her finner du informasjon om regelverk rundt elevpermisjoner, samt link til søknadsskjema.

Pålogging til skjema skjer via ID-porten.

Link til skjemaene finner du i høyremenyen under: Info foresatte - Digitale skjemaer