Meny
Velg SFO
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 83 02 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Fra 02.august skal skole og SFO være på grønt smittevernsnivå. 

På Lassa organiserer vi oss slik at nye 1. Trinn er på SFO lokalene hele dagen. Vi gleder oss til å møte dere mandag kl. 10.00 

2.  - 4. Trinn møter på teknolaben nede på skolen, inngang ved grønn lekeplass. 

Ukeplanen for dagene ligger under fanen ferier / langdager. 

Telefoner som en benytter hvis en har behov for kontakt:

1.Trinn 950 15 535

2.Trinn 415 16 245

3.Trinn 948 75 171 

4.Trinn 969 45 423 


Vi har hatt mange fine skolefridager på SFO. 

Alle har vært en dag på Vistnestunet, der har de et bra opplegg, vi koste med kaninene og hoppet i høyet. 

Utfluktene våre har vært til strokkavannet, mosvannet og andre lekeplasser i nærmiljøet. 

Vi har hatt også masse tid til lek. 

GOD SOMMER. 


Lassa skole ønsker alle elever, foreldre og samarbeidspartnere en riktig GOD SOMMER! 

Neste skoleår starter torsdag 19.august.


kl. 09.00 Frokost, elevene som ønsker har med matpakke. 

kl. 12.00 Lunsj, SFO ordner mat. 

kl. 14.30 Frukt, SFO ordner frukt. 


Som kjent er vi nå gått over på rødt nivå og det betyr følgende for SFO: 

Åpningstid:
Vi åpner om morgenen 07.30 og er i skolegården til skolen åpner. 
Fra kl. 16.00 - 16.30 har vi også et tilbud i skolegården. 

Inndeling i kohorter:
Vi viderefører kohortene som er i skolen og benytter samme rom hele dagen. De ulike kohortene har også et uteområde som de benytter i SFO tiden. Planen legges under ukeplaner på hjemmesiden. 

Mat: 
Det blir ikke matservering på dette smittevern nivået, elevene må ha med egen matpakke til SFO. Dere blir ikke fakturert for matpenger i juni måned, siden vi nå ikke tilbyr mat til elevene. Vi gleder oss til noen påskedager på SFO. 

Vi er på av gult smitteverns nivå, da er vi sammen i skolegården, fra kl. 07.30 - 08.00 og fra kl. 16.00 - 16.30

Du finner en oversikt nedenfor hvor en levere / henter elevene i løpet av dagen.

Alle trinn har egen telefon, fint om du tar kontakt med det aktuelle trinnet, hvis beskjed skal gis. 

 1. trinn på SFO lokalene på Ynglingen. Nås på telefon nr. 415 16 245

2. trinn i klasserommene på skolen. Nås på telefon nr. 948 75 171. 

3./ 4.trinn På teknolab nede på skolen. Nås på telefon nr. 969 45 423.

Du kan også ta kontakt med SFO- leder på e-post katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no / telefon nr. 950 15 535 


Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger Kommunes eget ferietilbud for barn i alderen 6-13 år.

Tilbudet er åpent i ukene 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32. 

I år kan du velge mellom vanlig ferieklubb med dagsturer, Sommerskole i Lundsvågen, og Kunstcamp med Kultur- og musikkskolen og det i år er det også utvidet til å ha egne baser på Rennesøy og Finnøy.  

Det er satt av en del friplasser på alle tilbud, men de blir fort delt ut så det kan være lurt å sjekke programmet snart og ta kontakt på mail. Dette finner du mer om på hjemmesidene til FFF. 

Vi minner om at SFO er stengt i juli.


Stavanger kommune har årlig en digital foreldreundersøkelse på SFO tilbudet.

Det er foresatte på 2. trinn som er utvalgt til å delta på undersøkelsen.

Dere vil i løpet av dagen motta en e-post med lenke til undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym, og svarfrist er 19.03.2021.

På forhånd tusen takk, for at dere tar dere tid til å svare. 

 


Vi gleder oss til en annerledes uke på SFO. 

På grunn av gult smitteverns nivå, er vi samlet ute i starten og slutten av dagen. Du finner en oversikt nedenfor hvor en levere / henter elevene i løpet av dagen. Alle trinn har egen telefon. Fint om du tar kontakt med det aktuelle trinnet, hvis beskjed skal gis. 

Kl. 07.30 - 08.00 og fra kl. 16.00 - 16.30 er vi i skolegården. 

Fra kl. 08.00 - 16.00 er: 

1. trinn på SFO lokalene på Ynglingen. Nås på telefon nr. 415 16 245.

2. trinn i klasserommene på skolen. Nås på telefon nr. 948 75 171. 

3./ 4.trinn På teknolab nede på skolen. Nås på telefon nr. 969 45 423.

Du kan også ta kontakt med SFO- leder på e-post katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no / telefon nr. 950 15 535 


Her kommer en liten påminnelse om vinterferien 2021. 

Fint om dere fyller ut skjema innen 11.02.21 

Følg lenken, til skjema: https://forms.gle/H9humou71F96BJ689 


Aktivitetsplanen finner dere under fanen til høyre og heter langdager/ ferier. 

Fra kl. 08.00 - 08.30 og 16.00 - 16.30 leverer / henter dere i skolegården eller mediateket. 

23. desember er alle i klasserommene, de til vanlig bruker i skolen. 

I romjulen 28 - 30 desember, Finner dere elvene: 

1. trinn nede på SFO lokalene, tlf. 415 16 245. 

2. trinn i klasserommene på skolen tlf. 948 75 171. 

3.- 4. trinn i teknolab nede på skolen. (inngang ved lekeplass nede.) tlf. 969 45 423.

Fint om dere bruker telefon nr. som er knyttet til det trinnet deres barn går på. 

 

Ønsker deg og dine en gledelig jul 💝🎄

Takk for det gamle, og de beste ønsker for året som kommer 🌞


Å være forelder byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønsker en enklere tilgang til fagfolk for støtte og hjelp.

Stavanger kommune lanserer 13.oktober spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no.

I foreldrerollen kan det for de fleste oppstå situasjoner man er usikre på hvordan man skal håndtere. I en digital hverdag der det vrimler av mer eller mindre kvalitetsikret hjelpe- og støttetilbud og hundretusener av nettartikler kan det være nyttig med flere profesjonelle offentlige løsninger. Det er bakgrunnen for at en ny tjeneste nå ser dagens lys. Prosjektleder Svein Olav Kristensen er ikke i tvil om at det er behov for tilbudet. 


I år er vi så heldige og har 3 lærlinger her på Lassa skole. 

De skal ta fagbrev i barne - og ungdomsarbeiderfaget. 

1.års lærling Kristine jobber på 1. trinn. 

1.års lærling Kibrom jobber på 3. trinn 

2. års lærling Helene jobber på 4. trinn og 2. trinn 


Vi ønsker i utgangspunktet ikke foreldrene inn i garderoben til elevene pga. smittevern. ( Dette gjelder både på SFO og skole)

Det vil stå en voksen fra trinnet i døren når skolen åpner som vil kunne være til hjelp, spesielt med de minste elevene.

Vi ber om forståelse for dette og skal gjøre vårt beste for å ivareta elevene slik at dette blir en trygg og fin opplevelse.    


Fra og med august 2020 skal det gis søskenmoderasjon når en har barn både i SFO og barnehage. Moderasjonen gis på SFO plass.

På faktura for august 2020 kom denne moderasjonen ikke med. Dette vil rettes opp og tilbakebetales så snart vi har gjort de nødvendige justeringene.    

 

Med vennlig hilsen  

Gunvor Finnesand

Rådgiver

Oppvekst og utdanning  

T: 51 72 02 68 M: 97 95 36 24 stavanger.kommune.no    


Kulturkarusellen er et kulturskoletilbud for elever i 1. og 2. klasse ved Lassa skole. Undervisningen foregår i grupper på fredager, og tilbudet inneholder musikk, dans, drama og visuelle kunstfag.

Målet er at elevene, ved å delta, skal oppleve glede ved kulturutøvelse.

Tilbudet er svært populært, og skoleåret 2020-2021 har vi kulturkarusell-undervisning ved 20 skoler i Stavanger.  

På Lassa skole er det ledige plasser i både 1. og 2. klasse-gruppene.  

Stavanger kulturskole har en friplassordning: https://www.stavangerkulturskole.no/praktisk-info/friplasser/   Søk om plass på kulturkarusellen via kulturskolens nettsider: www.stavangerkulturskole.no    

Med vennlig hilsen/best regards

Michelle Lindboe Avdelingsleder Stavanger kulturskole Sandvigå 5 

4007 Stavanger kulturskolen@stavanger.kommune.no

www.stavangerkulturskole.no michelle.lindboe@stavanger.kommune.no


I morgen starter skolefridager, trenger dere kontakt med basene har de hver sin telefon. 

1.trinn har SFO telefon nr. 416 15 245 

2.trinn har SFO telefon nr. 948 75 171

3. og 4.trinn har telefon nr. 993 09 498 

 

Dagsrytmen vår ser slik ut 

Kl. 07.30 - 08.30 Morgen SFO i skolegården / mediateket 

Kl. 08.30 - 09.30 Lek og frokost på basen 

Kl.09.30 - 10.00 Samling om dagen i dag. 

Kl.10.00 - 15.00/ 16.00  Utflukt / lek og aktivitet på planlagt området. 

Kl. 16.00 - 16.30 Felles lek i skolegård / mediatek 


Vi setter pris på hvis alle tar med seg alle klærne i hyllene før de tar ferie.

Alle får nye plasser etter ferien. 

Gjenglemte klær er det masse av, ta gjerne en titt på dem også. 

 

 


Hvordan forholder du deg til barn som har problemer med å kontrollere oppførselen sin?

Prøver du å tvinge en positiv atferd fra barnet, eller jobber du sammenmed barnet for å hjelpe det til å håndtere egne følelser, tanker og impulser?

Dr. Howard Barth snakker litt om det i denne korte videoen på litt over ett minutt.

Følg link under.


Heldigvis kan vi nå åpne skolen gradvis og vi gleder vi oss til å ta imot alle elever på 1.-4.trinn, fra mandag 27.april.

Denne uken har vi brukt til å sette oss inn i veilederen og laget gode planer slik at barn og voksne skal få en trygg oppstart. 

En rekke tiltak er planlagt for at det skal bli trygt for elevene å komme tilbake til en noe mer normal hverdag.

Hjemmeundervisning fortsetter som tidligere for elevne på 5.-7.trinn, inntil videre.

Omsorgstilbudet vil opprettholdes for de opp til 12 år etter gjeldende kriterier, som tidligere.