Meny
Velg SFO
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 83 02 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Denne uken har 1.klasse måne vært på eventyrtur bak Vidarhuset. Fjerdeklasseklubben har fortsatt på maleprosjektet. Ellers har vi vært på turer og i nærområdet.

Høsten nærmer seg, men været stopper ikke lek og moro. 1.klasse sol begynte med eventyrtur, der de laget grønnsakssuppe med pølser. 
Fjerdeklasseklubben startet med tegne- og maleprosjekt. 2B hadde syklene denne uken, ellers har vi vært på tur i nærområdet og hatt aktiviteter i klasserommene.

Høstferien står snart for tur, i den forbindelse trenger vi en oversikt over hvem som skal benytte seg av SFO-tilbudet i uke 41. 

Dette spørreskjemaet er laget for å hjelpe oss til å ha et godt tilbud til elevene og at vi skal overholder alle smittevernreglene. På grunn av dette ønsker vi at alle svarer.  

Svar på skjema ved å følge lenken: https://forms.gle/gJDkZnZs3vUkYkSb9 


En herlig uke på SFO, Turer i nærmiljøet, inne lekene får luftet seg ute. 

Denne uken så hadde 2A syklene, det likte dem godt. 

4. trinn hadde maleprosjekt og pyntet litt på steinene utenfor SFO.


I år er vi så heldige og har 3 lærlinger her på Lassa skole. 

De skal ta fagbrev i barne - og ungdomsarbeiderfaget. 

1.års lærling Kristine jobber på 1. trinn. 

1.års lærling Kibrom jobber på 3. trinn 

2. års lærling Helene jobber på 4. trinn og 2. trinn 


En solfylt uke på SFO. 

Vi prøver å være mye ute på SFO.

Turer i nærmiljøet. Ute på skolens område og tar med "inne" leker ut. 

4.Trinn hadde blant annet sykkeldag og yoga.  

Torsdag hadde vi bursdagsfeiring med bursdagsleker og is for juli og august barna. 

 


En liten oppsummering av uken. 

Vi er i samme kohort som på skolen, og prøver å være mest mulig ute. 

4. trinn har klubb på onsdag og sløyd på fredag. 


Vi ønsker i utgangspunktet ikke foreldrene inn i garderoben til elevene pga. smittevern. ( Dette gjelder både på SFO og skole)

Det vil stå en voksen fra trinnet i døren når skolen åpner som vil kunne være til hjelp, spesielt med de minste elevene.

Vi ber om forståelse for dette og skal gjøre vårt beste for å ivareta elevene slik at dette blir en trygg og fin opplevelse.    


Flere land har i løpet av sommeren blitt røde. Elever som har vært på ferie i disse landene må være hjemme i 10 dagers karantene etter hjemkomstdato. Dette gjelder også om det er tatt en test som er negativ.

Fra og med august 2020 skal det gis søskenmoderasjon når en har barn både i SFO og barnehage. Moderasjonen gis på SFO plass.

På faktura for august 2020 kom denne moderasjonen ikke med. Dette vil rettes opp og tilbakebetales så snart vi har gjort de nødvendige justeringene.    

 

Med vennlig hilsen  

Gunvor Finnesand

Rådgiver

Oppvekst og utdanning  

T: 51 72 02 68 M: 97 95 36 24 stavanger.kommune.no