Meny
Velg SFO
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 75 55 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Sist oppdatert: 24.01.22 kl. 08.00

Stavangerskolen er nå på grønt nivå. Og håndtering av korona har endret seg.

Ved ett tilfelle i klassen vil elevene få beskjed via hjemmeside/sms til foreldre med anbefaling om hurtigtest dag 3 og 5 etter eksponering. Ved flere smittetilfeller i en klasse på "samme tidspunkt" vil vi ha en målrettet midlertidig jevnlig testing. Da vil vi anbefale testing 2 dager pr. uke med 3 dagers mellomrom fram til 2 negative runder (ingen nye smittetilfeller).
Se også vedlegget på høyre side av artikkelen: Når elev er nærkontakt (ny versjon kom 18.01.22)


Vi minner om at det viktigste smitteverntiltaket vi har er at syke personer holder seg hjemme. Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. (Symptomer kan være feber, hoste, tungpusthet, hodepine, slapphet, nedsatt lukte- og smaksans, sår hals og muskelverk).

Nye smittetillfeller ønsker vi at dere melder til skolen ved Håvard Ødegaard: havard.odegaard@stavanger.kommune.no 


Vi på Lassa SFO velger å holde på trinnkohorter en uke til.

Det er fordi det er så mye smitte på skolen. 

SFO kl. 07.30 - 08.30 og 16.00 - 16.30 vil ha et tilbud i skolegården. 

Nedenfor ser du en oversikt over hvor hver kohort skal ha base fra kl. 13.10 - 16.00.

1.Trinn vil være på avdelingen i SFO lokalene. 

2.Trinn vil være i klasserom på skolen.

3.Trinn vil være i klasserom på skolen.

4.trinn vil være på formingsrom på SFO.

Har dere spørsmål ta kontakt med avdelingsleder SFO katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no  


Uke 3

Denne uken har vi i vært i trinn kohorter. 

Formings aktiviteter som maling og laging av ispinnkrystaller. 

Første trinn koste seg på tur i snøen. 


Uke 2 

Vi koser oss med ulike aktiviteter i hver vår kohort.

I løpet av uken har vi inne og utevalg, forming, gym og tur. 

Elevene har medvirkning til aktiviteter, kort og ulike spill er kjekke aktiviteter. 


Avslutningen på året ble noe annerledes enn vi hadde håpet på. Flere av våre elever går inn i julefeiringen i karantene. Gode ønsker til dere fra oss på Lassa skole.

Hvis det skulle oppstå smittetilfeller i romjulen/ nyttår ønsker skolen å få beskjed.

Dere kan melde rektor på e-post:

kristin. haugen.olsen@stavanger.kommune.no eller sende en sms på mobil 470 27 392.

Både skole og SFO har planleggingsdag 3.januar. Første skoledag i det nye året er tirsdag 4.januar til vanlig tid.

Følg med på hjemmesiden for oppdateringer om smitteutvikling og skolestart.

Vi håper det nye året gir mange positive oppturer og at mottoet om at "Det blir bra snart" blir en realitet. 

Med dette ønskes alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Med hilsen rektor

 


Det ser ut til at vi ikke blir fullt så mange elever som tidligere påmeldt på SFO i romjulen, da flere av dere har valgt å ta fri. For de av dere som vil benytte seg av SFO tilbudet har vi følgende organisering:  

Åpningstider: 
Vi har SFO tilbud fra 07.30 - 08.00 og 16.00 - 16.30 i skolegården. 
Fra kl. 08.00 - 16.00 i kohorter som er beskrevet nedenfor under organisering. 
Vi ønsker at alle elevene er på SFO fra 09.30, da starter samling etterfulgt av dagens aktivitet. Oversikt over aktivitet finner du i menyen til høyre under skolefridager.

Organisering: 
I skolefridager vil vi slå sammen 1.- 2.trinn som en kohort og 3.- 4.trinn som en kohort. 
1.- 2.trinn benytter SFO lokalene. 3. - 4.trinn benytter skolens lokaler i underetasjen,  inngang ved grønn lekeplass. 

Mat: 
Frokost: elevene har med matpakke og de spiser sammen kl. 08.30. 
Lunsj: elevene får mat fra SFO kl.11.30 hver dag. (vi tilrettelegger for alle allergier). 

Julaften 24.12.21 og nyttårsaften 31.12.21 er det ikke påmeldt elever, så da holder vi stengt. Vi koser oss med juleaktiviteter og baking av pepperkaker.

Vi går på tur, det er kos med bål når det er litt kaldt ute. 

Aking er en kjekk aktivitet og en lang snømann klarte noen å lage. 

3.trinn synes det var kjekt å lage juledekorasjon. 

 


En liten bildeserie fra SFO. 

4.klasse var på tur til Stavanger kunstmuseet. 

Kjekt å være med å lage bål og mat på tur. 

Kjekt å lage bål og mat på tur. 

 


Det går fort mot skolefridager, denne gang juleferien. 

I den forbindelse ønsker vi at dere svarer på skjema om deltagelse på SFO. 

klikke her: Skjema for skolefridager julen 2021


I år skal feire halloween på SFO mandag 01.november. 

Det blir varm mat og ulike aktiviteter på de ulike trinnene. 
De som vil kan ha med utkledningstøy, de skifter når skolen er slutt. 


En kjekk høstferie med ulike aktiviteter, på de ulike basene.

Blant annet kino og lesestund i byen, aktiviteter på jernaldergården, turer med bål, skøytedag i ishallen og tur til oljemuseet, 


Mye spennende kan skje på SFO i løpet av en uke. 

3. trinn har startet med sløyd, klubb for 4. trinn der de lager vulkan, noen er på tur og har forming. 

En sjelden gang er det film på SFO for de som ville det. 


Vi er godt i gang med aktiviteter på SFO. 

Elevene synes det er stas å være med å lage mat, nå var det 1.trinn som laget pita pizza. 

4. trinn laget slim på klubben og hver fredag har de matlaging på tur. 


Vi har hatt to fantastiske uker på SFO. 

Vi har blitt kjent med nye, og skapt relasjoner til hverandre. Det har også vært stor gjensynsglede med klassekamerater etter sommerferie.  

Aktiviteter vi har hatt er blant annet mesterens mester, turer i nærmiljøet, gymsal, sykkeldag, tur til Vistnestunet. 3.trinn laget kafe for 1.trinn med lapper og fruktsalat, forming og masse frilek. 

 


Fra 02.august skal skole og SFO være på grønt smittevernsnivå. 

På Lassa organiserer vi oss slik at nye 1. Trinn er på SFO lokalene hele dagen. Vi gleder oss til å møte dere mandag kl. 10.00 

2.  - 4. Trinn møter på teknolaben nede på skolen, inngang ved grønn lekeplass. 

Ukeplanen for dagene ligger under fanen ferier / langdager. 

Telefoner som en benytter hvis en har behov for kontakt:

1.Trinn 950 15 535

2.Trinn 415 16 245

3.Trinn 948 75 171 

4.Trinn 969 45 423 


Vi har hatt mange fine skolefridager på SFO. 

Alle har vært en dag på Vistnestunet, der har de et bra opplegg, vi koste med kaninene og hoppet i høyet. 

Utfluktene våre har vært til strokkavannet, mosvannet og andre lekeplasser i nærmiljøet. 

Vi har hatt også masse tid til lek. 

GOD SOMMER. 


kl. 09.00 Frokost, elevene som ønsker har med matpakke. 

kl. 12.00 Lunsj, SFO ordner mat. 

kl. 14.30 Frukt, SFO ordner frukt. 


Som kjent er vi nå gått over på rødt nivå og det betyr følgende for SFO: 

Åpningstid:
Vi åpner om morgenen 07.30 og er i skolegården til skolen åpner. 
Fra kl. 16.00 - 16.30 har vi også et tilbud i skolegården. 

Inndeling i kohorter:
Vi viderefører kohortene som er i skolen og benytter samme rom hele dagen. De ulike kohortene har også et uteområde som de benytter i SFO tiden. Planen legges under ukeplaner på hjemmesiden. 

Mat: 
Det blir ikke matservering på dette smittevern nivået, elevene må ha med egen matpakke til SFO. Dere blir ikke fakturert for matpenger i juni måned, siden vi nå ikke tilbyr mat til elevene. Vi gleder oss til noen påskedager på SFO. 

Vi er på av gult smitteverns nivå, da er vi sammen i skolegården, fra kl. 07.30 - 08.00 og fra kl. 16.00 - 16.30

Du finner en oversikt nedenfor hvor en levere / henter elevene i løpet av dagen.

Alle trinn har egen telefon, fint om du tar kontakt med det aktuelle trinnet, hvis beskjed skal gis. 

 1. trinn på SFO lokalene på Ynglingen. Nås på telefon nr. 415 16 245

2. trinn i klasserommene på skolen. Nås på telefon nr. 948 75 171. 

3./ 4.trinn På teknolab nede på skolen. Nås på telefon nr. 969 45 423.

Du kan også ta kontakt med SFO- leder på e-post katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no / telefon nr. 950 15 535 


Stavanger kommune har årlig en digital foreldreundersøkelse på SFO tilbudet.

Det er foresatte på 2. trinn som er utvalgt til å delta på undersøkelsen.

Dere vil i løpet av dagen motta en e-post med lenke til undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym, og svarfrist er 19.03.2021.

På forhånd tusen takk, for at dere tar dere tid til å svare.