Meny
Velg Skolehelsetjenesten
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 83 02 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Helsesykepleierne vil i perioden skolen er stengt være på jobb på kontoret på skole, helsestasjonen eller hjemmekontor. Vi er tilgjengelige for elever og foreldre pr. telefon.

Vi oppfordrer dere til å lage rutiner for dagen. Det kan være lurt å stå opp på et fast tidspunkt, gjøre skolearbeid, legge til rette for å bevege seg litt og å ha kontakt med venner.Man kan være ute, men holde god avstand til de man er sammen med.

Gode tips og råd: https://www.icdp.no/rad-til-foreldre-i-disse-koronatider/ 

Noen kan oppleve denne tiden som vanskelig. Ønsker du å snakke med noen eller spørre om noe kan du først ringe til helsesykepleier på din skole. Dersom helsesykepleier på skolen ikke svarer, kan du ringe Sentrum Helsestasjon 51 50 83 12 / 51 50 85 87

Her kan dere også få hjelp ·       

Barnas Alarmtelefon er døgnåpent: https://www.116111.no/, Tlf 116 111 / SMS 41 71 61 11 

Mental Helse hjelpetelefon: Tlf 116 123 Åpen chat: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Kors på halsen: Tlf 800 333 21 https://korspaahalsen.rodekors.no/om-oss/Mail-chat-eller-ring-oss/

Kirkens SOS 22 40 00 40: https://www.kirkens-sos.no/telefon ·        

Røde Kors på 800 33 321 ·  https://www.kirkens-sos.no/telefon

Det er viktig å ta vare på hverandre i denne spesielle tiden. Det er viktig å gjøre gode ting, både for seg selv og andre. 😊

Med vennlig hilsen Skolehelsetjenesten  


Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter tilbyr rehabiliteringsopphold for barn og ungdom som har gjennomgått kreftbehandling, i alderen 6-18år. Målet med rehabiliteringsoppholdet er å forebygge seineffekter, gi mestringsopplevelser og legge til rette for at barnet/ungdommen skal få utnytte sitt potensial. Det er et eget opplegg for foreldre/foresatte under oppholdet. Deltakerne på de tidligere oppholdene har gitt svært gode tilbakemeldinger om opplegget.

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio


Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 35, helgen 31. august og 1.september.

Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss.


Informasjon til elever og foreldre/foresatte på Lassa skole

Skolehelsetjenesten ved Lassa skole:

Brit Haugvaldstad Våga

og Marthe Nesvik (kun onsdager)

 

Trefftid:  
tirsdag kl. 09-14

onsdag kl. 09-14

torsdag kl. 09-14

fredag   kl. 09-14 i partallsuker   

Helsesykepleier har åpen dør, ta gjerne turen opp i 2. etasje, innerst i gangen. Av og til er helsesykepleier ute på andre skoler for å samarbeide med andre helsesykepleiere. Send gjerne mail, så tar vi kontakt. Obs. ikke sensitiv informasjon på mail.  

Telefon Brit: 51912138 Marthe:51912021

E-post: brit.haugvaldstad.vaga@stavanger.kommune.no og marthe.nesvik@stavanger.kommune.no

Noe du lurer på? Ta kontakt!