Meny
Velg FAU
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 83 02 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi får henvendelser fra foreldre som ønsker å avholde et førjulsarrangement for elevene. Det er selvfølgelig positivt at foreldre tar slike initiativ. I dagens situasjon er det imidlertid en rekke smittevernhensyn som må tas hensyn til for å unngå nye smitteutbrudd.

Mange stavangerskoler har i den siste tiden opplevd smitteutbrudd med påfølgende karantene for elever og ansatte.  

Skolesjefen har hatt kontakt med smittevernavdelingen, som understreker at et eventuelt arrangement i foreldreregi må underlegges strenge smittevernregler. Dersom arrangementene holdes med kun en kohort og følger retningslinjer for smittevern kan det gjennomføres.

 -De foresatte burde kun ha en observatørrolle fra avstand, og i minst mulig grad være delaktige i håndtering av mat, fellesutstyr eller i kontakt med elevene.

- De foresatte må som elevene være friske, de kan ikke være i karantene/isolasjon og de må ha god håndhygiene.  

- I svært mange tilfeller vil et førjulsarrangement med foreldre som arrangører, være vanskelig å gjennomføre med de restriksjonene som smittevernavdelingen beskriver.

For å redusere risikoen for flere smitteutbrudd blant elever, fraråder derfor skolesjefen førjulsarrangementer i regi av foreldre.    


10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Årets slagord er SPØR MER. Hvorfor er dette så viktig? Hvordan kan du redde noen ved å spørre mer?

Les mer på Foreldrepulsen.no


På grunn av korona får vi ikke gitt muntlig informasjon v/FAU leder i felleskap til alle foreldre i forbindelse med foreldremøtene. Derfor har vi samlet mye god informasjon her.

Lassa FAU inviterer til Temakveld og Foreldrerådsmøte på Lassa skole onsdag den 4. desember kl 19:00

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.