Meny
Velg FAU
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 75 55 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Tirsdag 26.oktober kl 1930 gjennomføres FAU stormøte for alle FAU-representanter på skolen.
På møtet skal representantene fordeles på de ulike undergruppene (teknolab, lobby, arrangement, HMS, SFO).

Det nye FAU-styret vil bestå av lederne i de ulike undergruppene samt FAU-leder og økonomi/administrasjonsansvarlig.

Agenda for møtet er

* Hva er FAU sin rolle og oppgaver
* Rektor sier litt om samarbeidet mellom FAU og administrasjonen
* Gjennomgang av årshjul - er det ønsker om nye aktiviteter i regi av FAU
* Hva skal være satsingsområdet for FAU i 2021/2022
* Tidspunkt og tema på foreldrerådsmøtet i vinter/vår
* Valg av grupper og ledere for gruppene der det treng
* Møteplan for 2021/2022
* Eventuelt


Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.