Meny
Velg FAU
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 83 02 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Covid 19 – koronautbredelsen i Norge gjør at vi alle nå går inn i en situasjon som ingen av oss tidligere har vært i. Det vil sikkert bli mange spørsmål og behov for hyppig informasjon knyttet til hjemmeskole framover. Skolen har bedt oss foreldre å være aktive og gi tilbakemelding på hva som fungerer bra, og hva som gjerne må endres for å få dette til å fungere. Vi opplever at skolen nå på best mulig måte prøver å finne løsninger for å ivareta undervisning for barna i tiden framover.


Lassa FAU–Teknologi  inviterer alle elever på Lassa skole til spillekveld med Mariokart turnering på storskjerm

Tid:   Torsdag 19.Mars  18:15 – 20:00

Sted:   Naturfagrommet – Inngang i kjelleren

Teknolab legoen vil også stå fremme

 


Lassa FAU inviterer til Temakveld og Foreldrerådsmøte på Lassa skole onsdag den 4. desember kl 19:00

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.