Meny
Velg Samarbeidsutvalg (SU)
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 83 02 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Trsdag 15. september kl.16.00 – 18.00

Tirsdag 3.november kl.16.00 – 18.00

Tirsdag 12.januar kl.16.00 – 18.00

Tirsdag 9.mars kl.16.00 – 18.00

Tirsdag 11.mai kl. 16.00 – 18.00

 

Retningslinjer for samarbeidsutvalg (SU) ved skolene i Stavanger ligger på SU sin side, under dokumenter.


Opplæringsloven kapittel 9A er endret. Nye regler om elevenes skolemiljø er innført fra 1.august 2017.

Alle elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø heter det i den nye loven. For å sikre denne retten har skolene fått en utvidet aktivitetsplikt.

På årets foreldremøter orienterte vi om endringene i loven og hva dette betyr for hvordan skolen jobber.

Vi presenterte også skolens nye plan for arbeid med elevenes psykososiale miljø. Både presentasjonen fra foreldremøte og planen, som skal godkjennes i driftstyret vil bli lagt ut på hjemmesiden i løpet av nærmeste fremtid.

 


Et driftsstyre er et styre for den enkelte skole og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. Målet med driftsstyrer er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ. Driftsstyre kan erstatte Samarbeidsutvalg. Det er den enkelte kommune som vedtar innføring av driftsstyre ved skolene og som vedtar hvilken myndighet driftsstyrene skal ha.