Meny
Velg Livsmestring
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 83 02 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Et av målene vi har på skolen er at vi skal bidra til å gjøre elevene våre ROBUSTE.

På Lassa tenker vi at å være ROBUST betyr at du: 

 - tåler motgang, du tåler at du må jobbe for å få til noe og at du ikke alltid får det til.


Du lærte meg ikke at når vi faller, så reiser vi oss opp igjen. Fordi du lot meg aldri falle.

Hvilke råd vil du gi foreldre, var oppgaven til en del ungdommer. Redaksjonene i Aftenposten fikk inn over 400 svartekster. Denne teksten gikk helt til topps i juryen og kan absolutt anbefales.


Psykisk helse og livsmestring i skolens lovverk.

I overordna del av lærerplanen blir formålet med opplæringen tydeliggjort: "…elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine" (opplæringsloven§1-1).

Denne delen av lærerplanen sier også noe om det verdigrunnlaget som opplæringen skal bygge på: "Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid" (Opplæringens verdigrunnlag, overordnet del av læreplanverket).

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

På Lassa betyr det:

Vi jobber systematisk med å legge et godt grunnlag for å mestre eget liv. Vi ønsker at elevene skal bli robust nok til å tåle motgang, og mestre utfordringer gjennom livet.

Dette jobber vi med fra 1.-7.trinn, alle voksne på skolen/SFO er involvert og vi setter av tid i timeplaner / aktivitetsplaner til systematisk jobbing.

I praksis betyr det at vi jobber med;

Selvverd

Medborgerkompetanse /sosial kompetanse - å kunne omgås medborgere på en god og nyttig måte.

Følelser; lære om de ulike følelsene, kjenne igjen, sortere, regulere

Tankemønster - selvsnakk

Sårbarheter - hva jeg tåler mindre av / reagerer sterkere påElevrådet har dette skoleåret fått et spennende oppdrag som et av satsingsområdene deres- et felles "danningsprosjekt".  

De har valgt 6 ulike tema som de mener er viktige i fht. å heve medborgerkompetansen og som en del av det tverrfaglige temaet livsmestring. Alle klassene på skolen skal jobbe med hvert tema i fellesskap gjennom skoleåret 2019/2020.

Temaene er: 

- Alle hilser og smiler til hverandre.

- Respektfull kommunikasjon - til og om andre.

- Høflighet.

- Lytte.

- Vise hensyn til andre inne.

- Samarbeid.  

I oktober har vi fokus på "Å hilse på hverandre med øyekontakt - smil smitter"

Å hilse på hverandre bekrefter fellesskap.

Å hilse på hverandre er en måte å anerkjenne hverandre på.

Å bli hilst på kan gi en sterkere følelse av tilhørighet: Føle oss velkommen/ønsket og føle oss sett/lagt merke til.

Hilses det på en oppmerksom og vennlig måte føler vi oss verdsatte, og vi settes bedre i stand til å “oppdage” hvordan medelever har det. Dette gir igjen mulighet til å vise omsorg, oppmuntre, trøste.  

“Smil til verden, og verden smiler til deg” :-)   

Når du smiler til andre, får du ofte et smil tilbake, noe som vil få deg til å føle deg bra/bedre/gi gode følelser.  

Et smil skjer i et "glimt", men effekten varer lenge :-)