Meny
Velg seksjon Engøyholmen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Engøyholmen er et av Lenden skole og ressurssenters endagstilbudtilbud og holder for tiden til i Ramsvik på Storhaug. Skolen tar imot elever fra 5.-8. klasse.Vi ønsker å gi våre elever selvtillit og tro på egenverdi, samtidig som at skoledagen skal være spennende og utfordrende. Vi vil at tilbudet skal anspore til egen læring og gir en følelse av mestring og tro på egen læringHovedmålet er å få elever og voksne til å trives sammen og skape et godt og spennende læringsmiljø. Skoletilbudet er et dagtilbud hvor sosialpedagogikk går hånd i hånd med læring av kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Det meste av læringen skjer gjennom praktisk tilnærming. Elevene som får tilbud ved Engøyholmen må kunne fungere i liten gruppe på inntil 4 elever.  Vi samarbeider tett med elevens hjemmeskole slik at vårt tilbud blir en naturlig og integrert del av elevens samlende opplæring og spesialundervisningen. Det meste av læringen skjer gjennom praktisk tilnærming.

Hovedmålet vårt er å få elever og voksne til å trives sammen og skape et godt og spennende læringsmiljø. Skoletilbudet er et dagtilbud hvor sosialpedagogikk går hånd i hånd med læring av kystkultur, føring av båter, sjøvett og gammelt håndverk  som båtbygging, tømmerlære, knivlaging, m.m.. Vi lærer også å samarbeide. Et mål er å bevisstgjøre deg på din atferd og hvordan andre opplever den. Eventuelle konflikter blir søkt løst på stedet med elevene som en aktiv part. Aktiviteter er viktige for å vedlikeholde interesser og for å stimulere nysgjerrighet. Gjennom aktivitetene lærer vi dine utfordringer og sterke sider å kjenne.

Før eleven får et tilbud, blir elev og foresatte/skole invitert på et besøk for å bli litt kjent med tilbudet og ansatte.

Søknadsskjema finner dere til høyre i menyen. Skolen sender søknad i samarbeid med foresatte.

PPT må gi sin sakkyndige tilråding som må følge søknadenSøknadene sendes via Public oppvekst til Lenden skole og ressurssenter innen 15. mars hvert år. 

For mere informasjon kontakt:

Sigbjørn Dagsland - rektor tlf 51 91 41 50 / 992 59 657 - e-post: sigbjorn.dagsland@stavanger.kommune.no

Torkild O Olsen - avd. leder tlf 50 77 24 / 926 21 195 - e-post: torkild.olsen@stavanger.kommune.no