Meny
Klasse 10 E
Haugen 12 4323 SANDNES
Telefon: 51 33 79 00 Send oss e-post
Redaktør: Anne -Marthe Nygård Basso

Da skriver vi 20.juni og sommerferien nærmer seg.  Dette er ment å være en liten hilsen, men også hvem du kontakter hvis det skulle være behov for det   i ferien.


For at standpunktkarakterene i størst mulig grad skal være rettferdige og gis på likt grunnlag,  må karakterene være fastsatt i samsvar med læreplanen for faget og gjeldende regelverk. (ref Udir). Når elevene får en sluttvurdering  skal det vise den kompetansen elevene har  ved avslutningen av opplæringen. (se utdrag fra Opplæringslova under). Dette kan være forvirrende både for elever og foresatte. I denne artikkelen  får du litt mer informasjon om  dette. Temaet vil også være sentralt på foreldremøtene til høsten.

 

 Hvordan var det med inntak til videregående og svarfrist og pc-tilbud og..?

Se informasjonsskrivet som er lagt ut på rådgivernes side!

Lykke til, da!


Yrende liv ute med nye treningsapparater!

Ledelsen og lærerne på 10.trinn ved Lundehaugen ungdomsskole inviterer i samarbeid med FAU til avslutning for 10.trinn på Fredheim arena.

Da er våren i anmarsj,  og jeg har jobbet 2 uker på  Lundehaugen ungdomsskole.   Det har vært et hyggelige møte med engasjerte lærer og miljøarbeidere, flotte elever og et engasjert FAU. 

Kunngjøring av trekk - 9. mai kl 09.00  i aulaen  

Matematikk 16.mai

Engelsk forberedelse 24.mai

Engelsk 25.mai

Norsk forberedelse 28. mai

Norsk skriftlig hovedmål 29.mai

Norsk skriftlig sidemål 30.mai  

 

Muntlig eksamen:

Torsdag 7.juni


Gjelder elever og foresatte.

Trenger du noen å snakke med, tips, råd eller å drøfte noe anonymt ? 

Ta kontakt med:

Ungdomskontakt:

Rita Møller Halvorsen - 46822223

Audun Hembre - 46199384

Espen Thorsen - 46193346

Tone Warhaug - 97176958

Foreldrekontakt:

Aslaug Neteland - 91514929


Skolen har byttet fridag.

Fridagen som var satt opp 3.april har vi flyttet slik at elevene får nå fri 18.mai.

Se oppdatert skolerute under dokument - høyre marg!

 

 


NOGE hilser hjertlig tusen takk for alle fine gavene dere har levert til den omvendte adventskalenderen.