Meny
Velg seksjon SFO
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Smågrupper Stolt avdeling
Besøksadresse: Jernalderveien 47, 4041 Hafrsfjord Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger
Telefon: 51 91 27 30 Send oss e-post
Redaktør: Camilla Gramstad Hagevold
REDUSERT FORELDREBETALING
Redusert foreldrebetaling

Kontakt Madlavoll SFO

1. trinn, Base B: 481 09 819

2. trinn, Base A: 481 10 097

5A-7A, nybygg: 456 14 873

Mail baseleder 1. - 4. trinn: silje.fosse.dybvig@stavanger.kommune.no

Mail baseleder STOLT: alice.dahle@stavanger.kommune.no

Mail avdelingsleder SFO: therese.sorbo.madlavoll@stavanger.kommune.no

SFO bruker denne hjemmesiden som kommunikasjonskanal, så vi anbefaler å abonnere på nyheter fra SFO. På den måten er det enkelt å holde seg oppdatert  (se "Abonnér på nyheter" i høyremenyen).

Noen ganger bruker vi mail. Da bruker vi mailadressene dere selv la inn da dere søkte SFO plass på IST SFO. Mottar dere ikke mail, må dere selv oppdatere rett mail på IST SFO (se IST SFO i høyremenyen).

- Dersom skoleskyss ikke dukker opp om morgenen, kontakter foresatte selv skoleskyss på 51 90 90 50.

- Foresatte har selv ansvar for å avbestille skoleskyss om de ønsker å levere/hente selv en dag.

- Elever som forholder seg til delt bosted, avlastning eller lignende; foresatte sender selv inn en oversikt/plan til skoleskyss, skole og SFO.

- Endringer i hentetider ettermiddag; må avklares med SFO om det lar seg gjøre, og SFO tar så kontakt med skoleskyss.

- Kontaktlærer og SFO må få beskjed om alle endringer slik vi er sikker på at eleven blir kjørt til rett sted hver dag.


2-4.trinn hadde danceworkshop på fredag, vi har vært i lillegym, vi har hatt veving med 1.trinn,og elevene hadde herlig vannlek i rundingen denne uken. 

Flere vil ha mulighet til å få lavere pris i SFO
Stavanger kommune endrer ordning for lavere pris i SFO. Dette skjer etter behandling i utvalg for oppvekst og utdanning 28.09.2022 sak 64/22.
Alle søknader som er sendt inn til skoleåret 2022/2023 skal vurderes på ny, søkere som har sendt inn søknadskjema trenger ikke søke på ny. Lavere pris gis ut fra den ordningen som er best for søker. 

For mer informasjon, trykk på les mer.


Det samler seg opp store mengder gjenglemt tøy i kjelleren vår. I høstferien kommer vi til å levere det som ikke er hentet eller merket med navn, til veldedighet. Dersom dere savner noe, må dere derfor komme innom og lete i løpet av de to neste ukene!

Legger ved aktivitetsplan for alle basene for høstferien 2022.

Vennligst sjekk ut om elevene skal ha med noe dagene de er påmeldt :)

 


PÅMELDINGSFRISTEN ER NÅ GÅTT UT! Takk til alle dere som har svart :)

 

Vi har kun fått 80 svar av 200 barn, og trenger svar fra ALLE (om barnet kommer på SFO eller har fri fra SFO).

Sistefrist for påmelding er 16. september (barn som ikke er påmeldt innen fristen vil da ikke ha SFO tilbud den uken)

Lenken til å melde på finner du når du trykker på Les mer:


I lenken under finnere dere Stavanger kommune sin informasjon om SFO. Nyttig å lese :)

Trykk på les mer for å komme til lenken.


Vi er allerede godt i gang, og det er på tide å minne dere på at alle barn har best av å gå eller sykle til skolen - gjerne sammen med dere! Mye biler i området skaper utrygge trafikksituasjoner, både utenfor hos oss, og for Gosen barnehage, der mange velger å sette av barnet. Vi ber innstendig om at dere ikke kjører barnet til skolen, om det ikke er helt nødvendig. Og når dere må, er det viktig at dere bruker drop-off-sonen nedenfor skolen, ved trærne mot Jan Petersensgate. Der er det plass til at 2-3 biler kan ha korte stopp, ønske barnet en fin dag, og kjøre videre etter å ha snudd i rundkjøring. På forhånd tusen takk for at dere viser hensyn til alle nabolagets gående og syklende barn, våre STOLT-elever som må leveres oppe ved skolen, og våre naboer!

Vi starter opp med leksehjelp for elever på 3. og 4. trinn tirsdag 6. september.

Elevene møter selv på mat og helse rommet rett etter undervisning. Det blir mulighet for å spise litt før en starter på leksene. Leksehjelpen avsluttes kl. 13.40.


Vi sparker i gang skoleåret med et brak, når vår nye musikkvideo lanseres på youtube kl 9 i dag, fredag. Da blir sangen også tilgjengelig på spotify. Etter min erfaring å dømme, skal en ikke se bort fra at dere alle vil gå å nynne hele helga, og det spørs om ikke dansefoten begynner å gå litt også! 

Lenke til video: https://youtu.be/OiZNYxqdtlI

Lenke til låt på spotify: https://open.spotify.com/track/3vszj4vAh0crzZeA9g0cuj?si=d738abf2696e4fa7

God helg!


5A - 7A har endelig fått egen basetelefon på SFO. Du når dem på; 456 14 873 

Litt bilder fra de siste dagene fra heldags SFO i sommerferien.

Denne uken har vi vært mye ute i det fine sommerværet.

Fra torsdag 18. august vil morgen SFO være på musikkrommet hver morgen fra kl. 07.30 - 08.00. Elever som kommer på skolen etter kl. 07.50 kan gå rett til klasserom. 

Elevene må benytte hovedinngangen, og det vil være ansatte som viser dem veien fra hovedinngangen og inn på musikkrommet.

Det vil ikke være mulig å kjøre elevene til hovedinngangen (unntak taxitransport/STOLT elever). Vi ønsker minst mulig trafikk inn i det som etterhvert blir skolens hjertesone, og ber dere om å benytte "drop off" sonen nedenfor skolens nybygg for avlevering/henting. Vennligst ikke kjør opp til høyblokkene for å snu der.


Minner om at vi er en mobilfri skole. Det betyr at både mobiltelefoner og smartklokker av ulike slag, skal ligge avslått i sekken i skoletiden. For å ivareta elevenes personvern på skolen gjelder dette OGSÅ dersom klokka settes i skolemodus, i og med at klokkene kan ta opp video. For barn som går på SFO er det viktig at all kontakt om eventuelt fri og henting går via skole og SFO, og ikke direkte til barnet.

1. uke på SFO etter ferien.

Endelig har vi fått blitt kjent med mange av de nye 1.trinns elevene.

•Dersom dere abonnerer på nyheter fra SFO vil dere få påminnelse på mail når det legges ut ny informasjon. Trykk på «Abonner på nyheter» som finnes i høyremenyen her på hjemmesiden, velg trinn/avdelinger og lagre. Abonnementet gjelder ut skoleåret. På hjemmesiden legger vi ut påmeldinger, ulik informasjon, bilder, planer m.m. Det er viktig at dere følger med på det som legges ut, og dere er selv ansvarlige for å holde dere oppdatert.

•SFO bruker noen ganger mail med informasjon til foresatte. Du må selv oppdatere mailen din på IST SFO, slik du mottar mail fra oss. Dette gjør du her: https://stavanger.ist-asp.com/stavangerpub/login.htm


Beskjeder sender dere til oss på basetelefonene. Vi ønsker at dere sender beskjeder på SMS før kl. 11.00.  

1 trinn, base B: 481 09 819

2.-7. trinn, base A: 481 10 097

5A - 7A; 456 14 873

Når beskjeden er registrert vil vi svare «OK».

Etter kl. 11.00 ønsker vi å bruke tiden vår sammen med elevene, ikke i telefon/administrasjon.


På base A og B, der 1, 2 og 3 trinn holder til, har vi elev med alvorlig nøtteallergi.

Det betyr at ingen elver på 1, 2 og 3 trinn kan ha mat som inneholder nøtter med på skole og SFO. For 4 trinns elever med SFO plass gjelder det samme. 


Vennligst les vedlegg. Her finner du nyttig informasjon fra kommunen om foreldrebetaling.

Den 07.juni er det heldags SFO, vi er da på skolen og har forskjellige aktiviteter.

Den 08. juni er det heldags SFO, da går vi alle på tur. Alle må være på skolen før 09.30, da går vi på tur i nærmiljøet. Ta med god matpakke. Vi er tilbake senest kl 14.30


Vi er i gang med planlegging av nytt skoleår, og i den forbindelse har vi flere frister for å søke om skoleskyss. For å få alt på plass trenger vi litt diverse informasjon fra dere foresatte. Trykk les mer. 


Skoler, barnehager og institusjoner skal ha jod-tabletter tilgjengelig der barn oppholder seg på dagtid.
Jod-tablettene vil nå bli levert ut til barnehager og skoler de nærmeste ukene. De kommer ferdig pakket.
Jod-tablettene skal oppbevares i beredskap og kun benyttes dersom det anbefales av Kriseutvalget for atomberedskap. 
 
For barn og elever under 16 år må foresatte bekrefte at personalet ved barnehagen, skolen eller institusjonen der de oppholder seg på dagtid kan dele ut jod-tabletter ved en atomulykke.   
Dere skal ha fått utdelt samtykkeskjema i ranselpost, og vi ber om at dette leveres til kontaktlærer så snart som mulig. 

Informasjon om jodtabletter på flere språk - DSA 

Med mars kom godværet, og det har vi merket! Etter vinterferien har både nærværet og humøret steget her på huset, og vi har hatt 5 kjekke uker med tilnærmet normaltilstand i skolen. Denne uka fikk vi for første gang være samlet, nesten hele hopen da skolen deltok på gudstjeneste for første gang på over to år. Barna var kjempeflinke! Og dagen etter hadde 5.trinn 3 fantastisk kjekke storsamlinger. Her har både elever og voksne lagt ned en innsats for å lage en forestilling full av sang, lått og løye. 

Når vi nå går inn i siste del av skoleåret, vil vi jobbe med planlegging av neste skoleår, og ikke minst den stor 40-årsfesten vår 2.juni. Når det gjelder neste skoleår, så vil planene våre for organisering presenteres for dere i løpet av mai. Og når det gjelder 40-årsfesten, så vil vi gjerne ha et bidrag fra dere! Vi ønsker å få laget en ny skolesang, og vil i den forbindelse hente inn ord dere forbinder med Madlavoll. Flott hvis dere kan ta dere tid og fylle inn her: https://forms.gle/QzDHYcsGYRYPuN6c8

Ønsker dere alle en riktig god påske og ferie!

NB! Første skoledag etter påske er tirsdag 19/4 - vi har ikke planleggingsdag