Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse ungdomsskolen Øyslebøveien 54 4532 ØYSLEBØ Telefon: 38 28 92 16 Send oss e-post
Besøksadresse barneskolen Øyslebøveien 60 4532 ØYSLEBØ Telefon: 38 28 92 16 Send oss e-post
Besøksadresse Heddeland barnehage Heddelandsveien 3 4534 MARNARDAL Telefon: Styrer: 99258052 Send oss e-post
Postadresse Heddeland og Øyslebø oppvekstsenter Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26 4534 MARNARDAL
Redaktør: Rune Johansen
Det er 5 dokumenter i arkivet.
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juli 2020><<
juli 2020
mtotfls
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809
Skolefritidsordning - SFO

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSTILBUDENE I MARNARDAL KOMMUNE 

Innholdet i SFO:

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. Leksehjelp og musikk- og kulturskoletilbud kan legges til skolefritidsordningen (https://www.udir.no).

Marnardal kommune eier og driver skolefritidstilbudene i kommunen. Vi har skolefritidstilbud ved Oppvekstsentrene på Øyslebø, Laudal og Bjelland.

Åpningstid/oppholdstid

Normal åpningstid i SFO er fra 07.00 til 16.30. Minste oppholdstid er 10 timer i uka. Timene må bestilles fast.

Der hvor SFO ikke er organisert sammen med barnehagen, må det være minimum 3 barn for at det gis tilbud. Ved færre barn vurderes sammenslåing av SFO Øyslebø-Laudal, eller Laudal-Bjelland.

Styring og ledelse av SFO: 

- SFO sorterer under levekårsenheten.

- Enhetsleder har det overordnede pedagogiske og administrative ansvar.

-  Skolefritidsordningen skal ha en daglig leder med relevant bakgrunn.

- Skolens samarbeidsutvalg fungerer som styre.

- Det kan velges en foreldrerepresentant for SFO. 

-  Alle foreldre utgjør et foreldreråd

Bemanning:

Når barnetallet overstiger 12, skal vurderes om det er behov for ekstra bemanning.

Opptak

Informasjon om søknadsfrist og opptak offentliggjøres på oppvekstsenterets hjemmeside.  

SFO er primært for barn fra 1-4 klasse. Hvis det er ledige plasser, og ikke kreves mer bemanning, kan eldre barn gis tilbud. Dersom det er flere søkere enn det er plass til, prioriteres de yngste barna.

Klage:

Klage behandles av den som står for opptaket og sendes videre til kommunens klagenemd dersom vedtaket opprettholdes.

Opptaksperiode:  

Barn tas opp for ett år av gangen.

Oppsigelse:

Plasser kan sies opp, evt. reduseres. Det er 2 måneders oppsigelse.

Foreldrebetaling:

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen. Servicekontoret står for innkreving hver måned. Det betales for 38 uker (fri skoleferier og planleggingsdager). De som har behov for tilbud ut over 38 uker må melde sitt behov innen 15.09 for tiden f.o.m. høstferien t.o.m. januar , innen 15.01. f.o.m. vinterferien t.o.m. mai og 15.04 for tiden fram til skolestart på høsten . Denne påmeldingen er bindende.

NB! Tilbudet i ferier og fridager legges til Laudal SFO.

Søskenmoderasjon: Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for sist innmeldte. Det er 30 % søskenmoderasjon også mot barnehage.

Ukentlig oppholdstid rundes av til nærmeste hele eller halve time.

Matpenger: Foreldre betaler for evt. måltid i SFO. Innkreving av matpenger skjer sammen med betalingen for opphold.

Friplass: Søknad om friplass i SFO på grunnlag av økonomi rettes til sosialkontoret. Søknad på annet grunnlag behandles administrativt av oppvekstsjefen ut fra en totalvurdering. Levekårsutvalget er klageinstans.

Søknadsskjemaene finnes på hjemmesida til Marnardal kommune og skolenes hjemmesider.

SØKNADSFRIST FOR FAST PLASS OPPLYSES PÅ OPPVEKSTSENTERETS HJEMMESIDE.

EKSTRA SFO-TID

SFO i ferier og på enkelte fridager er på Laudal SFO for alle kommunens skoler.  

Søknadsfrister:

- 15/9 for tiden fram til skolestart i januar  

- 15/1 for tiden f.o.m vinterferie tom mai  

- 15/4 for tiden fra skoleårets slutt fram til skolestart på   høsten   

Prisen kr. 50,- pr time. Kostpenger 10 kr/dag.    

Søknadsskjemaene legges ut på SFO sin faste seksjon på hjemmesida. Link til SFO sin faste seksjon.

Søknadsskjemaene legges også på kommunens hjemmeside.  

NB! Foresatte må selv passe på søknadsfristene!  

Søknaden sendes; Marnardal kommune Rådhuset 4534 Marnardal