Meny
Velg gruppe Forside
Stiftelsen Montessoriskolen i Bergen Postboks 1420 Oasen 5844 Bergen Telefon: 55912790 / SFO: 47255160 Send oss e-post
Besøksadresse Torgny Segerstedts vei 27 5143 Fyllingsdalen
Redaktør: Marit Tombre
Send e-post
Administrasjonen
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om montessoripedagogikken

Barnesynet 

I de første årene av livet viser alle barn interesse for å møte nye utfordringer, og fryder seg over å lære nye ferdigheter. Vi er opptatt av at elevene får bevare, og øve opp denne egenskapen gjennom skoleårene.

En viktig forutsetning er at elevene opplever sine arbeidsoppgaver som meningsfulle. Blir forholdene lagt til rette for dette, øker også barnets lærekapasitet. Hvert barn er unikt, noe som innebærer at alle elever, også de som går i samme klasse, er forskjellige med hensyn til interesser, anlegg og modningsnivå. Derfor har vi ikke vanlig klasseromsundervisning.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisning av nye emner skjer individuelt eller i små elevgrupper.

Den spesielle pedagogiske metoden og læremateriellet er tilrettelagt særlig med tanke på å vekke elevenes nysgjerrighet og dermed ønske om å sette i gang med oppgaven på egen hånd.Kontinuerlig observasjon av hver enkelt elev er lærernes viktigste "middel" for å møte eleven på det modningsnivå han /hun befinner seg på. Dette gir læreren mulighet til å presentere nye oppgaver på riktig tidspunkt, og gi den veiledning og inspirasjon som eventuelt trengs i læreprosessen.

 Om læreprosessen 

Etter at læreren er ferdig med presentasjonen av nytt lærestoff, og eleven av egen interesse overtar, begynner læreprosessen i barnet. Hvert barn har sin spesielle måte å absorbere nytt lærestoff på. Ingen vet hvilke tanker som foregår når et barn arbeider med noe, dvs. hvordan det assosierer og setter sammen stoffet. Det er derfor viktig at eleven får tid og anledning til å fordøye stoffet selv, og gjennom egenaktivitet oppleve mestring av oppgavene. I denne fasen griper ikke læreren inn uten at eleven ber om hjelp. På denne måten overlates selve læreprosessen til eleven. 

Motivasjon for oppgaven, og frihet til å arbeide seg gjennom læringen på sin egen måte, er med på å øve opp fantasi og kreativitet, ikke bare i estetiske fag, men på mange andre fagområder. Dette resulterer i at hver elev etter hvert utvikler sine spesielle ressurser, og får på den måten noe verdifullt å bidra med til andre.

Først når eleven opplever og aksepterer at alle er forskjellige, er grunnlaget lagt for en god sosialiseringsprosess.