Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Å være foreldre

Det å være foreldre kan være en utfordrende oppgave. Fra spedbarn og barsel til tenåringstid vet en at foreldre kan oppleve utfordringer i bl.a. samspill, oppdragelse og kommunikasjon, og vi har en rekke kommunale tilbud som kan være gode støttespillere!

På kommunens helsestasjon kan du ta opp spørsmål om oppdragelse og om foreldrerollen ved forskjellige aldersfaser. Via helsestasjonen kan familien også få kontakt med skolehelsetjenesten eller Helsestasjon for ungdom for å få råd og veiledning.

Pp-tjenesten er en hjelpeinstans for barnehage og skole. Hvis barnet ditt strever på disse arenaene, kan PPT kontaktes. Som regel skjer dette via barnehage og skole, men foreldre kan også ta direkte kontakt. Det er PP- kontaktpersoner for alle barnehager og skoler.

Tverrfaglige tjenester har samtaletilbud til mennesker/familier som opplever at de er i en vanskelig situasjon, som har ulike psykiske problemer eller som er i livskrise. Behandlerne innenfor psykisk helse, består av sykepleier og sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Kommunepsykologen tilbyr hjelp til barn, ungdom og familier. Tjenesten retter seg mot barn og unge med psykiske vansker, som har behov for kortvarig, avgrenset (+/- 5 timer) og lavterskel psykisk helsehjelp. Tilbudet omfatter individuell samtaleterapi, familiesamtaler og foreldreveiledning.

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Foreldreveiledning og andre frivillige støtte- og hjelpetiltak utgjør hoveddelen av deres arbeid.