Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Fokusområde Tidlig innsats

Hovedfokus i tidlig innsats for 2018:

1. Gode tverrfaglige samarbeidsrutiner

  • Kompetanseteam
  • Rutiner rundt skolevegring/skolefravær
  • Rutiner rundt mobbesaker

2. Integrering og inkludering

  • Lånebu
  • Integreringstiltak
  • Felles møteplass for ungdom i kommunen

3. Relasjonskompetanse, COS/ICDP/være sammen

  • Videreføring av tilbud om veiledning til foreldre i bhg/helsestasjonen
  • COS inn mot skolen
  • Felles kursdag
  • Kompetanseheving av ansatte gjennom kurs