Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Oppdragelsesmetoder

Nærhet og varme er noe av det viktigste du kan gi barnet ditt. Når barnet speiler seg i et menneske som gir det nærhet og varme, vokser barnets tillit til seg selv og andre.

I tillegg til nærhet og varme trenger barnet grenser og kontroll. Gjennom grensesetting lærer barnet noe om hva det ikke skal eller bør gjøre. Slik utvikler barnet egenkontroll.

Rennesøy kommune ønsker at barn skal erfare varme og grensesettende voksne, både hjemme og ellers. I tråd med dette tar barnehagene i kommunen del i foreldreprogrammet «Være sammen», hvor betydningen av kjærlige og tydelige voksne vektlegges.

I «Være sammen» vises det til at foreldre utviser ulik grad av varme og kontroll, og at ulike kombinasjoner har gitt opphav til fire foreldrestiler.

 

Den autoritære foreldrestilen

Kjennetegnes av mye kontroll og lite varme. Foreldre med en slik stil fremstår harde, og de stiller strenge krav til barnet. Den voksne kan være opptatt av å ha respekt og være sjef i huset. Barnets medvirkning blir glemt. Relasjonen mellom foreldre og barn inneholder liten grad av gjensidighet. Et barn som vokser opp med autoritære foreldre kan bli et kuet og ensomt barn på hjemmebane. Barnet kan også bli passivt og miste gleden og initiativet, og det kan bli engstelig og usikker på seg selv.

Den ettergivende foreldrestilen

Kjennetegnes av lite kontroll og mye varme. Foreldrene setter få grenser, men gir mye nærhet. Barnet styrer seg selv i stor grad, med minst mulig kontroll fra foreldrenes side. Foreldrene ser alltid barnet, stiller opp for det og lar det få nesten alt det peker på. Barn som lever med ettergivende foreldre, vil kunne få problemer med å innrette seg etter regler og orden og vil kunne opptre på en uakseptabel måte i sosiale sammenhenger. Barnets erfaringer med alltid å få det slik det vil, gir barnet et uheldig bilde av seg selv. Det kan svekke barnets evne til å inngå i likeverdige vennskap.

Den forsømmende foreldrestilen

Kjennetegnes av lite kontroll og lite varme. Foreldre med en slik foreldrestil viser i liten grad at de bryr seg om barnet sitt. Barnet opplever mangel på nærhet og grenser. Barn som lever under slike forhold lider, og de er i faresonen på mange måter. Barnet får ikke svar på sine spørsmål, får ikke dekket behov for nærhet og varme, og det får ingen klare kjøreregler for hva som er rett og galt. Mange av disse barna får problemer med å tilpasse seg omgivelsenes krav og kan ha vanskelig for å inngå i og holde på vennskap.

Den varme og grensesettende foreldrestilen

Kjennetegnes av en god balanse mellom kontroll og varme. En slik voksen evner å sette grenser for barnet uten å skyve barnet bort. Voksne med en slik foreldrestil har en høy grad av nærhet og kontroll. Barn som lever med varme og grensesettende voksne har gode forutsetninger for å utvikle god selvfølelse, trygghet, god selvkontroll, glede og evne til å leve i fellesskap med andre.Hvordan være en varm og grensesettende voksen for barnet ditt?

  • Oppmuntre barnet ditt
  • Forsterk alt det gode og positive barnet gjør
  • Ikke straff med å «avvise» når barnet handler galt
  • Tal barnet til rette med myndighet og varme
  • Lytt til barnet og gi barnet tid til å si hva det vil og ønsker
  • Ta hensyn til barnets behov
  • Sett opp tydelige regler for barnet
  • Forvent noe av barnet
  • Vis at du respekterer og anerkjenner barnet.

Har du spørsmål eller ønsker veiledning knyttet til foreldrerollen, kan du ta kontakt med helsestasjonen eller barnehagen.