Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldres psykiske helse

Barns følelse av hvem de er og hvilken verdi de har overføres i stor grad fra foreldrene. Det er gjennom foreldrene barna speiler seg, og derfor er gode og trygge voksenmodeller avgjørende for barnas utvikling. Foreldre som har en god psykisk helse har de beste forutsetningene for å være sensitive omsorgspersoner. Det er lettere å ha overskudd til å følge opp barnet og sette barnets behov i sentrum når en har det bra med seg selv. God psykisk helse hos foreldrene gjør foreldrene godt rustet for å være trygge omsorgspersoner som leser barnets signaler. Barn trenger stabile og gode voksenmodeller som ser dem og som kan hjelpe dem med å regulere og organisere følelsene sine. Dette kan være en mer krevende oppgave for foreldre som selv har emosjonelle vansker.

Nyere forskning har vist at spedbarnets hjerne er innstilt på sosialt samspill fra fødselen av, og at en sunn utvikling er avhengig av at foreldrene er sensitive for barnets behov. Derfor er det viktig at du som forelder ivaretar egen psykisk helse og at du søker hjelp ved behov. Du vil på bakgrunn av denne forskningen bli spurt om din psykiske helse på helsestasjonen når barnet er 6 uker gammelt.

Vi vet at barn og unge som er pårørende til psykisk syke foreldre utgjør en risikogruppe for å utvikle psykiske lidelser, siden de ofte er overlatt til seg selv uten gode voksenmodeller. Sårbarhet for å utvikle psykiske lidelser kan i noen tilfeller være arvelig, men det er i seg selv en stor psykisk påkjenning for barn og unge å vokse opp i et hjem preget av alvorlig psykisk sykdom.

I Rennesøy kommune er det flere du kan ta kontakt med hvis du som forelder har psykiske vansker og ønsker et samtaletilbud: Fastlege, tverrfaglige tjenester, kommunepsykolog, eller helsestasjon.