Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldres rus og alkoholbruk

Trygge og stabile voksne er viktig for barnas egen opplevelse av trygghet. Når voksne er ruspåvirket kan det oppleves skremmende for barn og unge. Flere undersøkelser tyder på at folk er svært dårlige til å vurdere eget alkoholinntak. Mange, kanskje de fleste, blir synlig beruset før de selv er klar over det. I tillegg vet en at barn og unge lett fanger opp endringer i de voksnes væremåte. Derfor er det ingen privatsak hvor mye alkohol vi som foreldre drikker når barna er til stede. 

Foreldre er de aller viktigste personene for barn og unge, og også store forbilder. Forskning viser at ungdom kopierer foreldrenes drikkemønster, og at foreldrenes påvirkning er sterkere enn innflytelsen fra både vennemiljø og kultur forøvrig. Derfor er det nødvendig å ha et bevisst forhold til rusbruk rundt barn og unge. 

Viktige ting å huske på for deg som er forelder:

  • Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier

Plutselig og uforklarlig atferdsendring hos voksne skaper utrygghet hos barn. Det kan være vanskelig for små å forstå dersom man oppfører seg på en annen måte enn det de er vant til

  • Barn merker en endring tidligere enn vi voksne tror

«God stemning» i sosiale sammenhenger betyr ikke alltid det samme for voksne og barn. Barn merker raskere at vi forandrer oss når vi drikker alkohol enn det vi tror. Etter noen glass kan det være vanskelig for oss voksne å bedømme hvordan vi oppfattes av de små.

  • Barn lærer av foreldrene

Holdninger til alkohol etableres tidlig i livet, og voksne er viktige rollemodeller for sine barn. Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholbruk og hvor mye barna kommer til å drikke senere i livet. Ungdom vil ofte teste grenser og går gjerne lengre enn sine foreldre når det gjelder rusmidler.

  • Snakk med ungdom om rus før de eventuelt får egne erfaringer.


  • Noen barn kan reagere

Selv om man som forelder kjenner sine egne barns historie vet man ikke alltid hvilke historier andre barn har med seg.  Det som er greit for ditt barn kan virke utrygt for unger som har opplevd vanskelig ting i sammenheng med voksnes drikking. Når barn og unge er tilstede kan det derfor være en god idé å tenke seg ekstra godt om i forhold til alkoholbruk.

  • Drøft holdninger og grenser om alkoholbruk, rusmiddelbruk, nikotinbruk og seksualitet med andre foreldre.

Felleskap mellom foreldre gir økt trygghet og bidrar til samhold og "felles ansvar" for ungdom i nærmiljøet. Konkrete tiltak kan være å være med i Natteravnene og delta aktivt på foreldremøter som arrangeres både på skolen og i kommunen.

  • Vær en god rollemodell

Vær tydelig på 18 års grense for kjøp og bruk av alkohol, og på hva som er farene ved alkoholbruk og ulovlige rusmidler. Ungdom lærer ikke "gode drikkevaner" av å få alkohol hjemme. De drikker ofte den mengden de får hjemme i tillegg til det de får tak i selv. Vær bevisst på egne holdninger og ditt forhold til alkohol, pillebruk og andre rusmidler.

Hvis du som forelder har et rusproblem, anbefaler vi deg å ta kontakt med lege. Ved behov kan legen henvise deg videre til aktuell hjelpeinstans.

Kontaktperson i Rennesøy: SLT koordinator Ragnhild Ravn Waldeland, tlf. 99091101