Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Samspill

Samspill er tonen i dialogen og måten vi forholder oss til hverandre på. Dette gjelder både det vi sier og det vi gjør, verbalt og nonverbalt. Alle barn er i samspill med omgivelsene helt fra de er små.

Foreldre er de viktigste i barnets liv. Alle barn knytter seg til foreldrene, og en god tilknytning til foreldrene er avgjørende for barnets følelsesmessige utvikling og evne til å lære.

Det er mange innspill i media om hvordan foreldre skal være gode foreldre. I Rennesøy tenker vi ut fra ICDP-modell, COS-modell og Væresammen-modell som alle fremmer lydhørhet og respekt for barnet og ikke straff. Dersom barnet opplever forståelse og respekt fra de voksne, kan det godta konsekvenser uten og oppleve det som straff og krenkelse. 

Det er helt naturlig at kvaliteten på samspillet svinger i løpet av en dag. Det kan skyldes enkle ting som tretthet eller humørsvingninger. Dersom samspillet derimot får et mer negativt preg på det jevne, kan dette være skadelig for barnet. Da er det vi voksne som har ansvar for å endre på dette. Kanskje trenger familien bare kan sette seg ned å tenke litt gjennom hvordan de vil ha det? Eller kanskje familien trenger litt hjelp utenfra: Se i menyen "Vi trenger hjelp".

Her kommer noen tips for at barnet skal føle seg sett:

Fysisk nærhet: Kroppskontakt, klemmer og å være inntil.

Turtaking: Snakk sammen og vent på tur. Ha fokus på barnet og gi barnet tid til å svare med lyder/ord, blikk og bevegelse. Når barn er små er tiden på stellebordet god til samtaler. Når barna er eldre kan kjøreturer eller måltider være gode til samtaler.

Øyekontakt: Barn trenger levende og varme blikk.

Snakk med: Snakk mye med barnet, sett ord på følelser og hverdagslige ting. La barnet slippe til med sitt språk.

Smil – dele glede: Små barn – store gleder! Bruk tid sammen med barnet, lek sammen, vis og fortell hvor glad du er i barnet ditt.