Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Språkutvikling

Foreldre utgjør en viktig rolle for barnets utvikling av språk. Nyere spedbarnsforskning viser at barnet er innstilt på samspill og kommunikasjon allerede fra fødselen av, og at grunnlaget for språkutvikling starter der. Språkutviklingen er viktig for barnets intellektuelle utvikling.

Som forelder er det flere måter du kan bidra til å stimulere barnets språk på:

  • Snakke med barnet
  • Lytte til barnet, og la det snakke uavbrutt
  • Unngå å påpeke språklige feil
  • Utvide det barnet sier: Feks hvis barnet sier ”Ola leke”, kan du svare ”Har du lyst til å leke Ola? Hva skal vi leke med?” 
  • Stille gode spørsmål som krever mer enn et enkelt ja eller nei
  • Synge og lese for og sammen med barnet
  • Bruke rim, regler og rollelek
  • Ta utgangspunkt i barnets interesser når dere snakker sammen
Barn har best språkutvikling når foreldrene fra starten av snakker morsmålet sitt til barna sine. Dersom de har et annet språk enn norsk som morsmål, er det viktig at barnet får lære dette godt og deretter lære norsk ved å bygge videre på morsmålet. Alle foreldre blir derfor anbefalt å snakke sitt eget morsmål til barna sine. Se også vedlagt handlingsplan for flerspråklige barn i barnehage.