Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ungdom

Spørsmål om hvem en er og hva en vil her i livet, er noe mange ungdommer stiller seg. Å finne sin rolle, vite hva en står for, kjenne på en identitetsfølelse og en følelse av mening, blir viktig for mange. Det holder ikke lenger å gjøre som foreldrene, en må finne ut hva en selv tenker og mener. Som forelder kan det være krevende å vite hvordan en best kan forholde seg til den unge.

Foreldrenes hovedoppgave i ungdomstiden er å støtte den unge i å finne seg selv og gi dem personlig ansvar. Foreldre går fra frontlinjen til å danne baktroppen i den unges liv.Til tross for at ungdommen søker selvstendighet, trenger de den voksnes støtte og omsorg. ”Det finnes bare to varige gaver du kan gi til ditt barn. Det ene er røtter, det andre er vinger.” (Hodding Carter, amerikansk forfatter). Gode røtter er viktig å ha når tenåringen selv skal prøve vingene.

Nedenfor er noen råd til deg som er tenåringsforelder:

Vær bestemt, konsekvent og rettferdig
Rammer skaper trygghet.Sett klare grenser- vær forelder, ikke kameratHvis ungdommen får være med på å sette grensene, er det mer sannsynlig at grensene blir holdt, enten det gjelder lekser, innetider eller rusmidler. Men alle regler behøver ikke diskuteres. Det er også viktig å være tydelig på konsekvensene ved å bryte reglene.

Lytt til den unge
Prøv å se saken fra den unges synspunkt. Ikke la samtalen bli som et "avhør". Oppmuntre ungdommen til å fortelle om problemer og verdsett meningene deres.

Bruk tid sammen med den unge
Tenåringer kan gradvis oppleve samværet med familien som mindre viktig, og venner får større betydning. De unge trenger likevel sine foreldre, men på en annen måte enn før. I flere undersøkelser svarer faktisk ungdom at de ønsker mer tid sammen med foreldrene.

Vis at du bryr deg, men ikke mas

Vær en god rollemodell
Det du gjør har større betydning enn det du sier

Fokuser på positive ting - ros ungdommen din
Det er lett å rose små barn, men ofte glemmer vi dem som er større. Gjennom positive tilbakemeldinger og støtte vil den unge få en bedre selvfølelse og selvtillit.

Vær tilgjengelig
La ungdommen vite at du for eksempel alltid vil hente eller møte han eller henne hvis det har skjedd noe, selv om det er sent på natten.

Bry deg om naboens barn
De fleste ønsker å bli varslet hvis barnet har problemer. Vær derfor ikke redd for å bry deg om andres barn. Oppmuntre også ungdom til å ta vare på hverandre ved å varsle voksne når noen har problemer.

Ha kontakt med andre foreldre
Lag nettverk med andre foreldre, i alle fall til de nærmeste vennene. Det kan lønne seg å gå på foreldremøter. Prøv å ikke miste oversikten over hvem ungdommen er sammen med. At "alle de andre" får lov stemmer sjelden. Går det an å være enige om noen felles regler? Jo flere i venneflokken som føler at grenser er faste og klare, jo mer blekner bildet av at "alle de andre får lov".