Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Når barnet mitt blir 18 år

Når man blir 18 år skjer det flere endringer i livet, og for noen er disse endringene større enn andre.

For familier til barn med bistandsbehov kan denne overgangen være spesielt sårbar og vanskelig, og vi ønsker derfor å bidra til å lette dette.

Er man avhengig av tjenester fra det offentlige kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg og hvem som har ansvaret for hvilke tjenester.

Foreldresamarbeid, ansvar og oppfølging

Når barnet blir 18 år er det myndig, og det har selv anledning til å bestemme hvilke tjenester som er aktuelle. Barnet bør også delta på samarbeidsmøter så langt som mulig. Dersom barnet ikke er i stand til å ivareta sine interesser på egenhånd, bør det vurderes om det skal oppnevnes hjelpeverge.

Økonomi
Når barnet fyller 18 år blir nye økonomiske rettigheter utløst, samtidig som noen stønader faller bort. Barnet har nå rett til å disponere egne midler, og det bør derfor vurderes om det bør opprettes hjelpeverge. En kan også kontakte NAV Rennesøy for økonomisk bistand.

Psykisk helsetjeneste for voksne
Hoveddelen av tilbudet til voksne med psykiske lidelser i Rennesøy kommune, gis av tverrfaglige tjenester. For unge opp til 20 år som har behov for et kortvarig, lavterskel samtaletilbud, kan kommunepsykolog kontaktes.

Fysioterapitjeneste
Fysioterapitjenesten vil vurdere videre tiltak. Det er ingen endringer i lovverket når man fyller 18 år. For å få fysioterapibehandling er det behov for henvisning til fysioterapi fra lege.

Arbeids- og aktivitetstilbud
Alle henvendelser om bistand for å komme i arbeid rettes til NAV. Saksbehandler hos NAV vurderer om noen av deres tilbud er aktuelle, og bistår i søknad om arbeidsplass.Det er viktig å søke NAV tidlig i siste skoleår på videregående skole, for å sikre at et arbeidsforberedende tilbud, eller et arbeidstilbud, foreligger før endt skolegang. Skolen bør bistå i prosessen med å søke om arbeid gjennom NAV.

Transport og parkering
Rennesøy kommune har ingen egen transporttjeneste for kjøring til arbeid. Imidlertid finnes det noen ordninger gjennom NAV, og henvendelser vedrørende transport i forbindelse med arbeid må gjøres til NAV Rennesøy.