Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vanskelige følelser- psykisk helse

Følelsesmessige problemer eller psykiske vansker kan være tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, selvskading, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer.

Du kan alltid ta opp dine bekymringer med helsestasjonen, fastlege, barnehage eller skole.

Du kan også kontakte tverrfaglige tjenester eller kommunepsykolog for et samtaletilbud. De har lav terskel og kort ventetid.

Trenger ditt barn behandling utover det kommunen kan gi, sendes henvisning til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) fra barneverntjenesten, PPT eller fastlegen.