Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gaming, rus og kriminalitet

Har du bekymringer for ditt barn knyttet til de overnevnte områder, er det viktig at du på tidligst mulig stadie tar grep for å få til en positiv endring.

Det er flere instanser som kan hjelpe foresatte og ungdom med disse problemstillingene. Hjelpebehov må sees i sammenheng med hvor langt problematikken har fått utvikle seg og hvor stor avhengigheten er blitt.

Gaming
Gjelder det gaming/ overdreven dataspilling – kan første steg være å kontakte kommunens tverrfaglige tjenester.

Er avhengigheten så stor at en trenger behandling, kontaktes Hinna helsesenter som tilbyr gratis spillebehandling for ungdom mellom 13-25 år. En kan også kontakte Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), som har tilbud for aldersgruppen 15-30 år. Fastlege, barneverntjenesten eller NAV kan henvise.

Rus
Har du oppdaget at ditt barn i ung alder prøver ut rusmidler, og ikke vet hvordan du skal håndtere dette? Det kan være godt å tenke høyt sammen med noen, kanskje få råd og veiledning. Du kan kontakte SLT- koordinator (se nederst på siden), tverrfaglige tjenester eller barneverntjenesten.

Har ditt barn utviklet rusavhengighet i ung alder eller ruser seg på narkotiske stoffer? Det er viktig at du ikke blir handlingslammet. Ta kontakt med barneverntjenesten for hjelp. Har barnet ditt behov for poliklinisk behandling, kan barneverntjenesten eller fastlege henvise til PUT.

Kriminalitet
Har du bekymring knyttet til unge og lovbrudd kan du kontakte Rennesøy og Kvitsøy lensmannskontor, tlf. 51 72 29 00. Du kan også ta en telefon til SLT-koordinator Ragnhild Waldeland for å få veiledning/råd. 

SLT-koordinator Ragnhild Waldeland kan kontaktes både ved bekymringer knyttet til hærverk, rus og kriminalitet. Tlf: 99091101