Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Barn som pårørende

Både barn og ungdom har en egen evne til å oppfatte endringer i sinnsstemningen til sin mor og far. De vil alltid lete etter forklaringer på hva som skjer med de nærmeste.

Alle mennesker opplever kriser en eller flere ganger i livet. Det kan være plutselige hendelser, vonde opplevelser, eller problemer og sykdom som varer over lengre tid. Eksempler kan være psykisk sykdom, dødsfall, rus og kronisk sykdom.

Det tar ofte lang tid å komme seg gjennom slike perioder i livet. Overskudd til andre gjøremål og oppgaver kan det bli lite av. Dette har innvirkning på samspillet til de nærmeste.

Mange foreldre gir uttrykk for at når de har det vanskelig selv, så har de lite overskudd til å se barnas behov på samme måte som ellers.

Alle ønsker vi å gi barna våre en trygg og god oppvekst. Vi vil skåne dem for problemer som er for vanskelige for dem. Likevel er det viktig å gi dem informasjon.

Ved å snakke med barna om de problemer som vi voksne kan ha, gjør vi hverdagen deres mer forståelig og dermed tryggere. Det er viktig å gjøre dette på barnas premisser, uten at de føler skyld eller ansvar for hvordan den voksne har det.

Kommunen ønsker å støtte dere i denne situasjonen med å tilby:

  • Informasjon/veiledning til dere foreldre om hvordan ivareta barn i denne situasjonen
  • Samtale med barnet
  • Støtte deg i å gi relevant informasjon til andre som er rundt barnet/barna, f.eks. skole, barnehage

Aktuelle hjelpeinstanser som kan hjelpe til i en vanskelig tid er:

Helsestasjonen Tlf: 51 72 02 88

Tverrfaglige tjenester Tlf: 952 36 258

Kommunepsykolog Tlf: 488 90 103

Fastlege (Rennesøy legesenter, Tlf: 51 72 02 80)

PPT Tlf: 51 41 42 76

Barneverntjenesten Tlf: 51 41 41 00

I tillegg har vi tverrfaglige fora i kommunen hvor ansatte fra kommunen kan drøfte utfordringer sammen med foreldre på et tverrfaglig møte. Disse kalles kompetanseteam og ansvarsgrupper.

Tverrfaglige tjenester har fått ansvar for å koordinere tiltak som omhandler barn som pårørende. Det kreves da et samtykke fra foreldre.