Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vold og seksuelle overgrep

Ved bekymring for at barn/unge utsettes for, eller er vitne til, psykisk og fysisk vold eller seksuelle overgrep, skal du ta kontakt med barneverntjenesten.

Ved mistanke om at barn eller unge utsettes for vold og overgrep, kan en også kontakte det lokale konsultasjonsteamet for vold og overgrepssaker for veiledning. I akuttilfeller kan du ringe barneverntjenesten i kommunen (tlf. dagtid 51 41 41 00), barnevernvakten (tlf. 51 89 91 67) eller alarmtelefonen for barn og unge (116 111).

Rennesøy kommune har samarbeid med Alternativ til vold (ATV). Tilbudet er for kvinner og menn som er utsatt for/eller utøver av vold i nære realsjoner, og for barn som vokser opp i familier med vold. Du kan ta direkte kontakt med ATV selv.

Du kan også ta kontakt for samtale med kommunepsykolog eller med tverrfaglige tjenester, hvor du finner sykepleier og sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Kommunen har også en avtale med Senter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO, som er et selvhjelpssenter som gir gratis bistand. De kommunale instansene samarbeider med og kan henvise til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).

Krisesenteret  (tlf. 51 53 06 23) arbeider for å beskytte, støtte og veilede voldsutsatte kvinner, menn og deres barn. Det kan være vold forårsaket av person i nær relasjon, som ektefelle, samboer, søsken eller forelder.