Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Finne frem i systemet

På kommunens helsestasjon kan du ta opp spørsmål knyttet til barnet ditt og om ulike sider ved foreldrerollen ved forskjellige aldersfaser. Via helsestasjonen kan familien også få kontakt med skolehelsetjenesten eller Helsestasjon for ungdom for å få råd og veiledning.

Pp-tjenesten er en hjelpeinstans for barnehage og skole. Hvis barnet ditt strever på disse arenaene, kan PPT kontaktes. Som regel skjer dette via barnehage og skole, men foreldre kan også ta direkte kontakt. Det er PP- kontaktpersoner for alle barnehager og skoler.

Tverrfaglige tjenester består blant annet av sykepleier og sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid. De gir samtaletilbud til mennesker/familier med ulike psykiske problemer og vansker, enten det omhandler livskriser, tapsopplevelser, psykiske lidelser eller andre ting.

Kommunepsykologen tilbyr et gratis lavterskel, korttidstilbud til barn, unge og deres familier. Aldersgruppen strekker seg fra 0-20 år. Foreldre og barn kan ta kontakt via helsestasjonen, fastlegen eller andre, eller de kan selv ta direkte kontakt. 

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Foreldreveiledning og andre frivillige støtte- og hjelpetiltak utgjør hoveddelen av barneverntjenestens arbeid.  

Rennesøy legesenter er et kommunalt legesenter med 4 leger. Det kan være en fordel å ha fastlege i kommunen dersom en har bruk for samordning av tjenester.