Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kompetanseteam

Når det oppdages sammensatte utfordringer rundt et barn i en barnehage eller skole, kan en kalle inn til kompetanseteam. 

Kompetanseteam er et tverrfaglig samarbeidsforum. Alle tilsatte i barnehagen, skolen og i kommunens hjelpeinstanser kan foreslå etablering av kompetanseteam. Barnehagestyrer eller rektor innkaller til møte i kompetanseteamet. Teamet består i tillegg av barnehagens/skolens hovedansvarlige for spesialpedagogikk, helsesøster, representant for PPT og barnevernet. Barnets foreldre deltar alltid i møtene i teamet, og det skal også vurderes om barnet selv skal være tilstede. Kommunepsykolog, fastlege, fysioterapeut og evt. andre fagaktører kan innkalles ved behov.

På møtet drøfter en status, utfordringer og mulige tiltak. Oppretting av ansvarsgruppe kan være ett aktuelt tiltak (se mer om dette under "vi trenger hjelp").

Ta kontakt med skolePPT eller helsestasjon dersom du ønsker å diskutere opprettelse av kompetanseteam.