Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Individuell plan

Hensikten med en individuell plan er å sikre koordinerte tjenester.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Langvarig betyr at behovet antas å strekke seg over en viss tid, men uten at det behøver å være varig. "Koordinerte" tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester.

Individuell plan skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Én koordinator skal til en hver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren. Planarbeidet skal ta utgangspunkt i pasient og brukers mål, ressurser og helhetlige behov.

I Rennesøy kommune er det koordinerende enhet som har ansvar for tildeling av individuell plan. Ta kontakt ved spørsmål.

Du finner mer informasjon om individuell plan under lenken i margen.