Meny
Forside
Rennesøy kommune Tlf sentralbord: 51720200
Redaktør: Kristin Brabrand, Elin Asbjørnsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Temakveld for foreldre

Oversikt over temakvelder i regi av "Tidlig innsats-gruppa":

 

KOMMENDE TEMAKVELDER:

2. april, 2019, kl. 19-21: Birgit Hegge. Tema: Barn og seksualitet

 

TIDLIGERE TEMAKVELDER:

30. okt 2018, kl. 18-20: Siri Abrahamsen.

Tema: Gleding

19. september 2018, kl. 19-21: Ingrid Lund

Tema:  "Hvordan være voksen og tydelig? Barneoppdragelse i en travel hverdag"

10. april 2018: Stine-Sofie stiftelsen

Tema: Vold og overgrep

"For barnas beste må du tørre å tenke det verste"

15. mars 2018, kl 19-21: Sjur Langeland

Tema: "Livsmestring og robuste barn"

 21. november 2017, kl. 19 Kjartan Eide

Tema: "Foreldre mot mobbing"

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere og FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen), har Kjetil Tveit Hasselberg og Kjartan Eide, kjent fra humorduoen "Kjetil og Kjartan show", laget et opplegg for foreldresamarbeid mot mobbing. Foredraget vil ha fokus på hva en som forelder kan gjøre for å forebygge mobbing- både på skolen og i fritiden. Det vil også bli en gjennomgang av fakta og myter om mobbing.

9.mai 2017 kl. 19-21 Liv Sand

Tema: "Sykt perfekt"

Psykologspesialist Liv Sand kommer for å snakke om ungdom og selvfølelse.

24.februar 2017 kl. 19-21 Svend Erik Ellingsen

Tema: "Nettvett"

Politibetjent Svend Erik Ellingsen snakker om nettvett hos barn og unge.

8. november 2016 kl 19-21 Knut Kornelius Gundersen

Tema: "Sosial kompetanse hos barn"

Gundersen vil snakke om sosial kompetanse hos barn. Han har vært med og utarbeidet programmet AART som blir brukt i skolene. Han er en kunnskapsrik og god formidler som vil snakke om et veldig viktig tema. Sosial kompetanse er en av de viktigste kompetansene vi kan lære våre barn.   

20. september 2016 kl. 19-21 Mia Börjesson

Tema: "Å samtale med ungdom"

Denne kvelden vil handle om ungdom. Mia Börjesson er en erfaren og inspirerende foredragsholder som også har skrevet mange bøker rundt tema som angår ungdom. Hun vil snakke om å samtale med ungdom og om hvordan formidle mestring, motivasjon og medfølelse.

13. april 2016 kl 19-21 Kari Pape

Tema: "Ser dere meg? Om å være barn av foreldre i dag."

Tema kretser rundt foreldrerollen og hvordan barn og foreldre kan bygge opp en nær og trygg relasjon basert på anerkjennelse og respekt. Kari Pape snakker om veien fra lydighet til ansvarlighet som et mål for oppdragelsen, og snakker mye om tydelige og ansvarlige voksne. Kvelden er rettet mot foreldre som har barn under skolealder.

24. februar 2016 kl 19-21 Liv Berit Tønnesen

Viktige voksne for barna.

Tema: "Er det mulig å sette grenser for barna, samtidig som en tar følelsene deres på alvor?"

Kvelden er rettet mot foreldre med barn i grunnskolen.