Meny
Velg seksjon Tenk SMART
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vodlaveien 1 4156 Mosterøy
Telefon: 51720300 Send oss e-post
Redaktør: Kristin Surnevik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Byggingen av gang- og sykkelsti langs Mosterøyveien fra skolen til Finnasand er ferdig i disse dager.  Mindre oppryddingsarbeider fortsetter i kortere perioder etter nyttår, evt litt utpå våren.  Vi er veldig glade for at elevene langs denne veien nå får en trygg og god skolevei.

I byggeperioden har alle elevene langs veien fått gratis skoleskyss uavhengig av veilengde.  Dette opphører ved nyttår.  Fra 1.januar 2021 blir det bare elever som kommer inn under den ordinære skoleskyssordningen som fortsatt får gratis skoleskyss.  Elevene under skyssgrensen kan fortsatt bruke busskortet, men må fylle på penger selv, dersom de ønsker å ta skolebussen.


Å være forelder byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønsker en enklere tilgang til fagfolk for støtte og hjelp.  Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no 

Klikk les mer for å komme til kommunens informasjonsside.


Det er lagt ut program for 17. mai under "informasjon"