Meny
Velg seksjon Klasse 3 b
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vodlaveien 1 4156 Mosterøy
Telefon: 51720300 Send oss e-post
Redaktør: Kristin Surnevik
Ukeplan og informasjon 3. trinn
Ukeplan og info 3. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gratis svømming for elever på 1.-5. trinn
Nå kan en besøke svømmehallene uten å reservere tid, og ordningen med gratis svømming for alle elever på 1.-5. trinn i Stavanger blir satt i sving igjen. Elevene får utdelt et svømmekort. Kortet gir eleven fri inngang, sammen med en voksen, til Finnøy svømmebasseng, Hetlandshallen, Hundvåghallen, Kvernevikhallen, Rennesøyhallen og Tastahallen. Tilbudet gjelder i åpningstidene for publikum ut skoleåret 2021-2022. Ordningen skal være et tillegg til skolenes svømmeundervisning og skal bidra til at elevene blir trygge i vann og lærer å svømme. 

Arbeidet med rehabilitering av deler av skolegården går sin gang.  Denne uka river de det gamle klatrestativet i atriet.  Klatrestativet skal erstattes med et nytt lekestativ.  Arbeidene kommer til å pågå fram til desember.

Mosterøy skolekorps tar nå opp nye aspiranter for sesongen 20/21. Denne høsten er det begrenset antall plasser for nye aspiranter, første mann til mølla får plass.  Aspirantene i korpset får inividuell opplæring på instrumentet, 20 minutt på hver elev i SFO-tiden.

Klikk les mer for å finne brosjyre fra korpset.


Mosterøy skole skal få ny og oppgradert skolegård i løpet av høsten.  Det skal bli nye lekemuligheter i to områder av skolegården.  På nedre nivå er det lagt opp til nytt sandbasseng, leke- og klatreaktiviteter for de yngste elevene.  I atriet mellom hovedinngangen og mediateket skal de eldste elevene få oppgradert området ved klatrestativet.  Alt dette medfører gravearbeider og byggegjerder.  Entreprenør har stort fokus på sikkerhet, og skolen har god dialog med dem.  Vi får det litt kummerlig i ca 10 uker, og så gleder vi oss til nye aktiviteter en gang før jul.

Skolebussene kjører som vanlig fra skolestart.  På grunn av større elevmasse vil det bli kjørt to skolebusser til og fra Bru dette året.  Den ene bussen starter fra snuplassen oppe i byggefeltet og tar med seg alle elevene fra byggefeltet og på veien ned mot kaien.  Den andre starter fra kaien til samme tidspunkt og tar med seg alle elevene fra kaien og videre over Sokn.  Dette er nesten likt som vi hadde det i deler av skoleåret i fjor.  De andre bussene kjører som tidligere, en buss fra Austre Åmøy, en fra Vestre Åmøy, en fra Fjøløy og en fra Askje.

På Askjebussen er det bare elever i 1.klasse som har rett på skoleskyss. De andre elevene må sørge for å kjøpe busskort selv dersom de skal følge bussen.  Det er foreldrenes ansvar å passe på at disse kortene er gyldige.  På grunn av koronarestriksjoner kan ikke sjåførene ta imot penger eller trekke penger fra kort med reisepenger.  Det fungerer derfor best med månedskort.  Dersom eleven bruker kort med reisepenger, må foreldrene ta kontakt med Kolumbus for å få registrert fast trekk hver gang kortet benyttes.

Klikk på les mer for å finne oversikt over busstidene.


Søknad om fri fra undervisningen (permisjon) skal skje på elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside.

Følg denne lenken for mer informasjon og søknadsskjema:  https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elevpermisjon/

Rektor oppfordrer familiene til å legge ferier til skolens ferier og fridager.  Søknader om fri skal leveres skolen i god tid, retningslinjene sier senest en måned før permisjonen skal starte.