Meny
Velg seksjon Klasse 3 b
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vodlaveien 1 4156 Mosterøy
Telefon: 51720300 Send oss e-post
Redaktør: Kristin Surnevik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Å være forelder byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønsker en enklere tilgang til fagfolk for støtte og hjelp.  Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no 

Klikk les mer for å komme til kommunens informasjonsside.


Søknad om fri fra undervisningen (permisjon) skal skje på elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside.

Følg denne lenken for mer informasjon og søknadsskjema:  https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elevpermisjon/

Rektor oppfordrer familiene til å legge ferier til skolens ferier og fridager.  Søknader om fri skal leveres skolen i god tid, retningslinjene sier senest en måned før permisjonen skal starte.


Dette skoleåret kan vi risikere at elever får et uønsket høyt skolefravær fordi de må holde seg hjemme mer enn normalt av smittevernhensyn.  Skolen vil derfor legge til rette for at elever som må være hjemme, i størst mulig grad kan få med seg opplæringen som skjer på skolen.  Vi legger opp til at elever som er forholdsvis friske, eller evt. er i karantene eller isolasjon, kan arbeide med oppgaver hjemmefra.  Foreldrene avgjør om barna er friske nok til å gjøre skolearbeid.  

Opplæringstilbudet og elevenes forutsetninger vil være forskjellig for de ulike trinnene.  På hvert trinn vil du finne informasjon om hvordan eleven kan følge skolearbeidet når de er hjemme, se under Informasjon i menyen til høyre på klassetrinnet.  Vi ønsker god dialog med hjemmet om dette, så ta gjerne kontakt med læreren om du har spørsmål.  

Dersom vi kommer i en situasjon der vi må stenge ned et klassetrinn, eller hele skolen, vil vi tilby hjemmeundervisning på tilsvarende måter som da vi stengte skolen i mars.


Vi har lagt ut et dokument "hjemmeoppgaver" under informasjon.

Dette er ikke noe dere trenger å ta i bruk nå, men ved eventuelt fravær fremover.

Det kommer mer informasjon fra administrasjonen.


Vi har nå tjent opp 180 brakort, så da blir det premie i morgen. Film med popcorn og utetime med frilek. Så vel fortjent! 

Vi fant mye bjørnebær i dag, og det var ikke bare bær vi fant. Ei stor padde kom på besøk.