Meny
Velg seksjon Klasse 1 b
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vodlaveien 1 4156 Mosterøy
Telefon: 51720300 Send oss e-post
Redaktør: Kristin Surnevik
Ukeplan og informasjon 1. trinn
Ukeplan og info 1. trinn
Multi sortering
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Kommunen har opprettet en beredskapsordning der skolen ved behov kan dele ut jodtabletter til barn etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.  Foreldre har rett til å reservere seg mot at deres barn får utdelt jod.  Foreldre som motsetter seg at barnet mottar jodtabletter skal signe reservasjonsskjema og levere det til skolen.  Foreldre som ikke reserverer seg har gitt såkalt "passivt samtykke".  

Det er sendt ut e-post til alle foreldre med reservasjonsskjema. Det kan også skrives ut her fra hjemmesiden.

Klikk les mer for å finne reservasjonsskjemaet.


Idrettsrådet med støtte fra Stavanger kommune, arrangerer gratis idrettsaktiviteter for barn i sommerferien.  Påmelding åpner 19.april.  Mulighet for fulltidstilbud.  Aktivitet i Rennesøy idrettshall i uke 26.  

Klikk les mer for å finne vedlegg med full oversikt over tilbudet. og lenke til påmelding.


Vi er på vei tilbake til vanlige rutiner på skolen. Onsdag morgen åpner vi opp skolegården helt.  Alle elever kan nå få leke hvor de vil og med hvem de vil i friminuttene.  Etter hvert tar vi opp igjen ulike felles aktiviteter.

Ved melding om fravær, minner vi om slik vi hadde det før:  Foreldrene vurderer om eleven er syk.  Syke barn holder seg hjemme til de er i god form igjen. Når de har vært feberfrie i 24 timer kan de komme tilbake på skolen.  Elever i grunnskolen er fritatt for testing.  Skolen er ikke lenger pålagt å registrere koronasmitte.  Husk å melde fra til skolen hver morgen dersom eleven er syk. 

Vi har for tiden en del fravær blant ansatte, og forventer at dette vil være slik fram mot vinterferien.  Dette fører til at kvaliteten på undervisningen kan gå noe ned i perioden.


Skoleruta for 2022-2023 ble vedtatt i Samarbeidsutvalget 10.11.2021. Du finner skoleruta ved å gå inn på menyen øverst til venstre og se under Praktisk informasjon/skolerute.

Rektor oppfordrer foreldre til å legge ferier og reiser utenom skoledagene, og minner om at ingen frisøknader vil bli innvilget de to første ukene av skoleåret.  Det anbefales at ingen elever får mer enn ti fridager i løpet av tre skoleår.  Søknader om fri skal være levert en måned før eleven skal ha fri.  Søknad skal skje fra kommunens elektroniske søknadsskjema som du finner på kommunens hjemmesider.


I januar vil du få brev om hvilken skole barnet hører til.  I dette brevet vil du bli bedt om å melde fra dersom du har opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av skoleplass.

Klikk les mer for å finne ut mer om hvilke opplysninger dette kan dreie seg om.


Info om oppgavene til skolehelsetjenesten på 1.trinn.