Meny
Velg seksjon Forside
Vi ønsker å bidra til god IKT-bruk i norske skoler, barnehager og høyere utdanning.
Telefon: 90978912 Send oss e-post
Redaktør: Ole Christian Wold Haavik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kopinorseminaret 2017

"Gode læremidler i skolen" var tittelen på årets Kopinorseminar, som ble arrangert 28. mars. Til seminaret var det invitert flere fagpersoner som belyste temaet. NPeD var representert ved styremedlem Tore Mydland, som deltok i lærerpanelet.

Årets Kopinorseminar gikk av stabelen på Thon Konferansesenter i Oslo. Seminaret ble ledet av Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor. Det var invitert tre innledere: Svein Skarheim (forlagsdirektør for utdanning, H. Ashcehoug & Co.), Erling Barlindhaug (avdelingsdirektør for utdanning, KS) og Heidi Austlid (administrende direktør, IKT-Norge). Seminarets lærerpanel bestod av Tore Mydland, Jørgen Moltubak og Thom Jambak.

Gode læremidler i skolen

Innledningsvis fikk vi høre om de første skolebøkene og forlagenes rolle i utvikling av nytt innhold i skolen. Svein Skarheim tok oss med på en reise fra tidlig tilpasset opplæring i Pontoppidans "Sandhed til gudfrygtighed" fra 1737 til UiO sitt ARK&APP prosjekt fra 2016. En av tingene han trakk fram var at gjennomarbeidede og helhetlige læremidler sikrer god læring.

Erling Barlindhaug presenterte kommunesektorens ansvar og behov. Barlindhaug viste til Opplæringslova §2-15, §3-1, § 9-3 og §9-4 og pekte på skoleeier sitt ansvar til å kjøpe inn og legge til rette for de læremidlene elevene trenger. Han viste ei liste med oversikt over kommunesektorens behov og poengterte blant annet at læreren er den viktigste ressursen i klasserommet.

Heidi Austlid snakket om digitale læringsressurser i skolen, hvem produsentene er og hva kan vi forvente. Austlid trakk fram at vi må sikre en infrastruktur som gjør skolen til en moderne læringsplass og at oppgaven er å styrke læreren. Hun viste dessuten til et bilde som illustrerte et søskenpar som går på to ulike skoler - en tradisjonell og en heldigital - og stilte spørsmålene: Hvem lærer mest? Hvem får til best skole-hjem samarbeid?

Lærerpanel

Tore Mydland, Jørgen Moltubak og Thom Jambak diskuterte utviklingen av innhold i skolen under overskriften Hva må vi ha og hva vil vi ha? Panelet representerte ulike nivåer i skolesystemet, og ga et godt bilde av nåsituasjonen i både grunnskole og videregående. De rakk fram aktuelle problemstillinger, utfordringer og ønsker knyttet til fremtidens læremidler.

Tore Mydland mente at alt for stor del av skoledebattene er knyttet  til de eldste elevene, og at vi må vende blikket mot de yngste. Han tok også til orde for å vektlegge eleven som aktiv produsent (ikke bare konsument), og at fremtidens læremidler må ta hensyn til dette. Behovet for digitalt fagstoff for de yngste var en av ønskene fra småskolelæreren. 

Se redigerte filmopptak fra årets Kopinorseminar i Fabelaktig Formidling sin artikkel "Hva er gode læremidler?" 

Foto: Hege Lunde (Lærerpanelet) og Bente Moen Kristiansen (hovedbildet og Kommunesektorens behov)