Meny
Velg seksjon Forside
Vi ønsker å bidra til god IKT-bruk i norske skoler, barnehager og høyere utdanning.
Telefon: 90978912 Send oss e-post
Redaktør: Ole Christian Wold Haavik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innkalling til årsmøte for NPeD

Tirsdag 6. mai 2017, kl. 16:20

NTNU, Trondheim, Realfagbygget på Gløshaugen, møterom R90 (ved utstillerområdet).

Vi serverer pizza!

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent

3. Valg av to til å undertegne protokollen

4. Godkjenning av årsmelding v/ OC

5. Godkjenning av årsregnskap og budsjett  

6. Valg av styret v/ Øivind

7. Valg av valgkomité

8. Årsmøtesaker: Honorar til reiseledere.

9. Andre innkomne saker