Publisert: 02. mai 2024 | Sist endret: 05. mai 2024 | Forfatter: Ellen Bøe Voilås

Velkommen til foreldremøte i regi av FAU

FAU ved Nygård skole har gleden av å invitere alle foresatte ved 1-7 trinn til felles foreldremøte med tema: Robuste barn.

Når? 3.6 klokken 18-20.00. (Dørene åpner 17.30)
Hvor? Nygårdshallen

7.trinn stiller med salg av kaffe/saft og kaker til inntekt for klassetur før sommeren. 

Tema for møtet:
- Hva er robuste barn?
- Hvordan kan vi hjelpe barna våre til å bli robuste så de tåler og mestrer det livet har å
by på?
- Blir barna mindre robuste når vi voksne anstrenger oss for å legge til rette for barna
våre?
- Hvordan hjelpe barna med å takle vanskelige følelser?
- Hvordan takle egne vanskelige følelser i møte med barna?

Foredragsholderne er: Helene Fredheim fra Avdeling for spesialiserte tiltak (AST) og Elin
Mikkelsen fra Familieveiledningstjenesten på Lund.

Kort presentasjon av foredragsholderne: 

Foredragsholderne har begge på ulike måte erfaring med en metode som kalles Emosjonsfokusert
ferdighetstrening for foreldre (EFST)/Emosjonsveiledning. 

EFST har to hovedmål: økt kunnskap om
følelser, og å trene på nye ferdigheter. Dette handler blant annet om å validering av følelser,
reparasjon, sunne og fleksible grenser og egne følelser som foreldre. Med utgangspunkt i at det er foreldrene som kjenner sine barn best, mener vi at foreldrene er de beste til å hjelpe sine barn med
det som er vanskelig.

Håper vi ses! ✔️

Vennlig hilsen FAU på Nygård skole