Meny
Velg seksjon SFO
1.kl
2.kl
3.kl
4.kl
5.kl
6.kl
7.kl
Lofthus 5781 Lofthus
Telefon: 53 66 12 53 / 95237206 Faks: Telefon SFO: 90706212 Send e-post til oss
Redaktør: Helga Opedal

Alle nye elevar må søkja elektronisk på Visma via Ullensvang kommune si heimeside.

Elevar som har plass frå før treng ikkje søkja.

Sommarferie- SFO: Det er tilbod om sommar- SFO dei to fyrste og dei to siste vekene av sommarferien. Dette er i samarbeid med Kinsarvik skule. Tilbodet kan veksla mellom skulane.

Prisar: Føremiddag: kr. 1313,- Ettermiddag kr. 1888,- Heil dag kr. 2913,-

På onsdag var SFO på tur i nærområdet.

No gler me oss til eit nytt og aktivt år på SFO.

I år skal me stort sett vera ute og me kjem til å ha faste turdagar.

Til høgre på denne sida kjem de til å finna vekeplanar for kvar veke. Det er viktig at de les desse slik at de veit kvar de kan henta barna dei ulike dagane.


Du finn referatet til høgre når du les saka.

SFO
SFO ved Opedal skule skal vera eit godt omsorgs- og fritidstilbod, grunnlagt på tryggleik og trivsel for born i 1.-4.klasse.