Meny
Velg seksjon SFO
1.kl
2.kl
3.kl
4.kl
5.kl
6.kl
7.kl
Lofthus 5781 Lofthus
Telefon: 53 66 12 53 Faks: Telefon SFO: 90706212 Send e-post til oss
Redaktør: Helga Opedal

Her finn du frist for påmelding til SFO ved skulen.
NB! Alle må søkja elektronisk på Ullensvang herad si heimeside.

SFO-plass skuleåret 2016-17: 20.februar (Elevar som har plass frå før treng ikkje søkja)

Sommarferie- SFO: 1.april 2016 (Påmelding til skulen/ skulen sender ut søknadsskjema)

Prisar:

5 dagar morgontilbod kr. 415,-
5 dagar ettermiddag kr. 1435,-
Fullt tilbod 5 dagar kr. 1850,-

Du finn referatet til høgre når du les saka.

SFO
SFO ved Opedal skule skal vera eit godt omsorgs- og fritidstilbod, grunnlagt på tryggleik og trivsel for born i 1.-4.klasse.