Meny
Velg seksjon 5.kl
1.kl
2.kl
3.kl
4.kl
5.kl
6.kl
7.kl
Lofthus 5781 Lofthus
Telefon: 53 66 12 53 Faks: Telefon SFO: 90706212 Send e-post til oss
Redaktør: Helga Opedal
5.klasse hadde ein nydeleg tur til Myrset onsdag 20.mai.

Elevane har laga påskepynt. 

Måndag 26.08.19 valde me på 5. - 7. trinn å ta siste delen av skuledagen på Hordatun. Her var fokuset på positivt læringsmiljø, og elevane fekk velja mellom tre ulike aktivitetar å delta på, i god blanding mellom trinna.