Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Resultater på elevundersøkelsen 2016

Resultatene på årets elevundersøkelse foreligger nå. Elevundersøkelsen er en undersøkelse som elevene i hele Norge svarer på i løpet av høsten hvert skoleår. Her stilles det spørsmål om blant annet elevens trivsel, støtte fra hjemmet, motivasjon, skolemiljøet, leksearbeid, vurderingsarbeid og læringsmiljø.

Generelt kan vi si at de aller fleste elevene som går på Rennesøy skule er godt fornøyde med skoletilværelsen. Vi scorer over landsgjennomsnittet på nesten samtlige faktorer.

Elevene trives og er motiverte for skolearbeid. Det er gledelig å se at få elever opplever mobbing, at de fleste har noen å være med i friminuttene og at elevene våre prioriterer skolen og opplever at de voksne har forventninger til dem.

Vi tar med oss det positive og tar selvsagt til oss de tingene som ikke er gode, og vil arbeide aktivt videre med dette. Resultantene blir drøftet og evaluerte både på ledelses og lærer-nivå, samt at de blir presenterte for elevene selv. Vi bruker denne undersøkelsen på en aktiv måte i vårt skoleutviklingsarbeid og jobber for at resultatene neste år skal bli enda bedre

Vedlagt finner du resultatene for skolen samlet, samt resultatene for de forskjellige trinnene.