Meny
Velg seksjon Framside
Vedlegg
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Resultater nasjonale prøver 2016

Kort om prøvene 

"Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen frå prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. Prøvene blir gjennomførte om hausten, kort tid etter at elevane har starta på 5., 8. og 9. trinn" (fra Udirs hjemmesider).

Se vedlegget for et skjematisk oppsett av resultatene.

8.klasse

Elevene på Rennesøy skule presterer over det nasjonale gjennomsnittet i engelsk og i regning. Skolen vil arbeide hardt for å bygge videre på det gode grunnlaget og sørge for at resultatene fortsetter å være gode på disse områdene. 

Elevene ligger rett under det nasjonale gjennomsnittet i lesing (skolens resultat er ett prosentpoeng under gjennomsnittet). Skolen har lagt en plan for arbeidet med denne grunnleggende ferdigheten og setter i gang ulike prosjekter og arbeidsmåter rettet mot å forbedre leseresultatene. Vi vil retsete alle elevene gjennom høsten og våren for å sjekke progresjonen nøye.

9.klasse

Elevene våre presterer på det nasjonale gjennomsnittet i lesing og viser god progresjon fra 8.klasse.

Elevene på Rennesøy skule presterer over det nasjonale gjennomsnittet innen regning. Det er kjekt å se at skolen har ingen elever på nivå 1, mens vi har langt flere elever på nivå 5 enn gjennomsnittet i landet for øvrig.