Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Valg 2021

Vi har, siden skolestart, lært om maktfordeling i Norge, demokratiske prosesser, hvordan en velferdsstat er bygget opp, hva partipolitikk vil si og hvordan valgsystemet fungerer. Vi har også vært innom retorikk, kritisk tenkning, deepfakes og digital dømmekraft. 
I arbeid med dette har vi sett filmer, tatt dypdykk i de ulike partienes partiprogram, lest oss opp, diskutert og laget kampanjeplakat for tildelt parti. Som en avslutning spilte vi et digitalt spill utarbeidet av nettopp Stortinget til bruk i undervisning. Der valgte vi selv partinavn, og saker vi ville ha i partiprogrammene våre. Partilederen la fram det viktigste for partiet, og det hele endte i klassevalg. Forbedringspartiet vant suverent. Her spilte nok både sakene, de retoriske grepene og at de var godt forberedt inn. Ungdommene har også skrevet en fagartikkel med tittel Slik styres Norge. Undertegnede er imponert over både kunnskapsnivået, samarbeidsevner og engasjement.